Vroeger

 

Nadat het in 1952 werd opgericht als de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en in 1958 werd omgedoopt tot de Europese Parlementaire Vergadering, kreeg het Europees Parlement in 1962 zijn huidige naam. De eerste rechtstreekse verkiezingen vonden plaats in 1979. De huidige Parlementsleden zijn gekozen tijdens de verkiezingen van 2009, en hun mandaat duurt tot 2014.

Infografie: 40 jaar uitbreiding van de EU  

De ontwikkeling van het Parlement is nauw verbonden met een reeks opeenvolgende verdragen die zijn uitgegroeid tot het huidige Verdrag van Lissabon. Deze verdragen omvatten de regels en de werkingssfeer van de Unie en hebben de voormalige EGKS doen evolueren tot wat we nu kennen als de Europese Unie.

In de loop der jaren hebben mijlpalen als de invoering van de euro en de Europese uitbreiding hun stempel gedrukt op het Europees Parlement, zijn bevoegdheden en samenstelling.

Als een van de hoofdrolspelers in en getuige van de geschiedenis van de EU, herbergt het Parlement nu een centraal historisch archief dat een unieke kijk biedt op onze gemeenschappelijke geschiedenis, met inbegrip van vroege debatten van de Vergadering en een dossier van voormalige voorzitters van het EP.