Directoraat-generaal personeelszaken

 

Het directoraat-generaal personeelszaken zorgt ervoor dat de verschillende directoraten-generaal over het nodige personeelbeschikken om hun taken te vervullen.

Belangrijkste taken:
 • de personele middelen van het Europees Parlement (ambtenaren,fractiemedewerkers en andere personeelsleden) beheren overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
 • beleidsstrategieën ontwikkelen om de positie van vrouwen te verbeteren en ieder personeelslid gelijke kansen te bieden
 • een efficiënt personeelsbeleid voeren, het beleid voortdurend toetsen en zonodig aanpassen, met name in het licht van de uitbreiding van de Europese Unie
 • in beroepsopleiding voor het personeel voorzien (taalcursussen, managementtechnieken, informatica ...)
 
 
Herwig KAISER
Directeur-generaal
 
Organisatie
 
Directoraat A Directeur: Karl Peter REPPLINGER Directoraat human-resourcesstrategie
 
 
Directoraat B Directeur: Suzanne KÖNIG Directoraat personeelsadministratie
 
 
Directoraat C Directeur: Olivia RATTI Directoraat ondersteunende en sociale diensten
 
 
Directoraat D Directeur: Carlos NETO Directoraat resources
 
 
 
 
Tools
 
 
Europees Parlement
adres en telefoonnummers
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
  Building: PHS 11B11
 • Telefooncentrale
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
  Building: KAD 07A001
 • Telefooncentrale
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
  Building: LOW 14055
 • Telefooncentrale
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01