Inleiding

De Infopagina's bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement tot het integratieproces.

 

De Infopagina's verschenen voor het eerst in 1979 naar aanleiding van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. Zij hebben tot doel niet-specialisten een eenvoudig en beknopt — maar tevens accuraat — algemeen overzicht te verschaffen van de instellingen en beleidsterreinen van de Europese Unie, alsmede van de bijdrage van het Europees Parlement tot de ontwikkeling hiervan.

De Infopagina's zijn onderverdeeld in zes hoofdstukken:

  • Functioneren van de Europese Unie, waarin de historische ontwikkeling, de rechtsorde, de instellingen en organen, de besluitvormingsprocedures en de financiering van de EU aan bod komen;
  • Europa van de burgers, waarin de individuele en collectieve rechten worden beschreven;
  • De interne markt, waarin de beginselen en de uitvoering van de interne markt worden toegelicht;
  • Economische en Monetaire Unie, waarin de context van de EMU en de coördinatie van en het toezicht op het economische beleid worden uiteengezet;
  • Sectoraal beleid, waarin wordt omschreven hoe de EU haar verschillende interne beleidslijnen ten uitvoer legt;
  • Externe betrekkingen van de Unie, dat betrekking heeft op buitenlands beleid, veiligheid en defensie, handel, ontwikkeling, mensenrechten en democratie, uitbreiding en betrekkingen voorbij de grenzen van het nabuurschap van de EU.

Verken de Infopagina's door in het menu hierboven op een hoofdstuktitel te klikken. Wanneer u een infopagina hebt geopend, kunt u de andere pagina's in hetzelfde onderdeel openen via het menu in de rechterkolom. De pagina's kunnen ook in pdf-formaat worden gedownload.

Deze onlineversie wordt het hele jaar door regelmatig herzien en bijgewerkt, zodra het Parlement een belangrijk standpunt inneemt of belangrijk beleid ontwikkelt.

De Infopagina's zijn opgesteld door de beleidsondersteunende afdelingen en de afdeling Ondersteunende economische governance en zijn beschikbaar in 23 talen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Coördinatie redactie- en communicatieactiviteiten (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).