Inleiding

De Infopagina's bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement tot het integratieproces.

 

De Infopagina's verschenen voor het eerst in 1979 naar aanleiding van de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement. Sindsdien zijn ze regelmatig herzien en gewijzigd. Zij hebben tot doel niet-specialisten op eenvoudige en beknopte wijze een algemeen overzicht te verschaffen van de instellingen en beleidsterreinen van de Europese Unie, alsmede van de bijdrage van het Europees Parlement tot de ontwikkeling hiervan. De inhoud van de Eurofeiten is verdeeld in zes hoofdthema's, te weten: Functioneren van de Europese Unie, Europa van de burgers, De interne markt, Economische en Monetaire Unie, Sectoraal beleid, Externe betrekkingen van de Unie

Omdat de Infopagina's een samenvatting geven, maar tevens volledig en nauwkeurig zijn, kunnen zij ook zeer nuttig zijn voor tal van professionals, functionarissen en studenten die zich interesseren voor Europese zaken.

Lezers die gedetailleerdere informatie over een onderwerp wensen, worden verwezen naar gespecialiseerde publicaties van het Europees Parlement, waaronder onderzoeksdocumenten die zijn opgesteld door de beleidsafdelingen en die te vinden zijn op de pagina "studies".

Deze onlineversie wordt regelmatig herzien en bijgewerkt - zodra het Europees Parlement belangrijke standpunten inneemt of belangrijk beleid goedkeurt – het hele jaar door.

De onlineversie is beschikbaar in 23 talen.

Afdeling Coördinatie redactie- en communicatieactiviteiten
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu