Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 
 

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki instytucje europejskie zajęły się twoją sprawą, możesz zwrócić się z prośbą o pomoc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej, w tym w Komisji Europejskiej, Radzie UE, Parlamencie Europejskim, Komitecie Regionów, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i we wszystkich agencjach UE. Do kompetencji Rzecznika nie należy jedynie prowadzenie dochodzeń wobec Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej wykonujących swoje funkcje sądowe. Rzecznik zwykle prowadzi dochodzenia na podstawie złożonych skarg, ale może również wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy.

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mieści się w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

 
 
 
Tools
 
 
Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Kontakt
 
  • Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
  • 1 Avenue du Président Robert Schuman
    CS 30403
    FR - 67001 Strasbourg Cedex
  • Phone: +33 (0)3 88 17 23 13
  • Fax: +33 (0)3 88 17 90 62