Organizacja i praca

 

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Zasiada w nim 751 posłów, by reprezentować 500 mln obywateli UE. Są oni wybierani co pięć lat przez wyborców z 28 państw członkowskich.

Czy chcecie dowiedzieć się, jak wygląda struktura organizacyjna Parlamentu? Wybrani posłowie łączą się w grupy zgodnie ze swoimi przekonaniami politycznymi. Grupy polityczne powstają po to, by lepiej bronić stanowisk swoich członków. Obecnie w PE istnieje siedem grup politycznych.

Większość szczegółowej pracy Parlamentu odbywa się na szczeblu wyspecjalizowanych komisji, przygotowujących sprawozdania, które są następnie poddawane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Regulamin PE to szczegółowe ramy działalności Parlamentu w praktyce. Ponieważ PE reprezentuje wszystkich europejskich obywateli, wielojęzyczność tego zgromadzenia stała się jednym z jego najważniejszych aspektów. Dokumenty parlamentarne są publikowane we wszystkich językach urzędowych UE, a każdy poseł do PE ma prawo wypowiadać się w wybranym przez siebie języku urzędowym.

 
EuroparlTV przedstawia nam zakres prac Parlamentu Europejskiego w siedzibach w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.
 
 
 
Regulamin
 

Artykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski przyjmuje swój Regulamin. Regulamin ten jest zbiorem wewnętrznych zasad organizacji i działania Parlamentu.

 
 
Dokumenty Think Tanku
 
 

Strona internetowa think tanku pozwala zajrzeć za kulisy działalności Parlamentu Europejskiego. Umożliwia ona odwiedzającym dostęp do wielu dokumentów, z których korzystali posłowie podczas podejmowania decyzji na temat europejskiego prawa.

Linki zgromadzone na tej stronie pozwalają uzyskać wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie jedynej instytucji UE wybieranej w wyborach bezpośrednich.