Podział mandatów według płci

 
 
  • 1979 - EU9 - 9 państw członkowskich: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.
  • 1984 - EU10 - 9 państw członkowskich + Grecja w roku 1981.
  • 1989 - EU12 - 10 państw członkowskich + Hiszpania i Portugalia w roku 1986.
  • 1994 - EU12 - 12 państw członkowskich.
  • 1999 - EU15 - 12 państw członkowskich + Austria, Szwecja oraz Finlandia w roku 1995.
  • 2004 - EU25 - 15 państw członkowskich + Polska, Węgry, Słowenia, Słowacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Cypr i Malta w 2004 r.
  • 2009 - EU27 - 25 państw członkowskich + Bułgaria i Rumunia w roku 2007.
  1979-1984 1984-1989 1989-1994
  Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
Bélgica BE 92 % 8 % 83 % 17 % 83 % 17 %
Dinamarca DK 69 % 31 % 62 % 38 % 62 % 38 %
Alemanha DE 85 % 15 % 80 % 20 % 69 % 31 %
Irlanda IE 87 % 13 % 87 % 13 % 93 % 7 %
França FR 78 % 22 % 79 % 21 % 77 % 23 %
Itália IT 86 % 14 % 90 % 10 % 88 % 12 %
Luxemburgo LU 83 % 17 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Países Baixos NL 80 % 20 % 72 % 28 % 72 % 28 %
Reino Unido UK 86 % 14 % 85 % 15 % 85 % 15 %
Grécia EL     92 % 8 % 96 % 4 %
Espanha ES         85 % 15 %
Portugal PT         87 % 13 %
Suécia SE            
Áustria AT            
Finlândia FI            
Czech Republic CZ            
Estonia EE            
Cyprus CY            
Lithuania LT            
Latvia LV            
Hungary HU            
Malta MT            
Poland PL            
Slovenia SI            
Slovakia SK            
Bulgaria BG            
Romania RO            
Unia Europejska Total EU 84 % 16 % 82 % 18 % 81 % 19 %

  1994-1999 1999-2004 2004-2009
  Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
Bélgica BE 68 % 32 % 72 % 28 % 67 % 33 %
Dinamarca DK 56 % 44 % 62 % 38 % 57 % 43 %
Alemanha DE 65 % 35 % 63 % 37 % 67 % 33 %
Irlanda IE 73 % 27 % 67 % 33 % 62 % 38 %
França FR 70 % 30 % 60 % 40 % 55 % 45 %
Itália IT 87 % 13 % 89 % 11 % 79 % 21 %
Luxemburgo LU 50 % 50 % 67 % 33 % 50 % 50 %
Países Baixos NL 68 % 32 % 65 % 35 % 52 % 48 %
Reino Unido UK 82 % 18 % 76 % 24 % 74 % 26 %
Grécia EL 84 % 16 % 84 % 16 % 71 % 29 %
Espanha ES 67 % 33 % 66 % 34 % 74 % 26 %
Portugal PT 92 % 8 % 80 % 20 % 75 % 25 %
Suécia SE     59 % 41 % 53 % 47 %
Áustria AT     62 % 38 % 72 % 28 %
Finlândia FI     56 % 44 % 57 % 43 %
Czech Republic CZ         79 % 21 %
Estonia EE         50 % 50 %
Cyprus CY         100 % 0 %
Lithuania LT         62 % 38 %
Latvia LV         67 % 33 %
Hungary HU         62 % 38 %
Malta MT         100 % 0 %
Poland PL         85 % 15 %
Slovenia SI         57 % 43 %
Slovakia SK         64 % 36 %
Bulgaria BG         56 % 44 %
Romania RO         71 % 29 %
Unia Europejska Total EU 74 % 26 % 70 % 30 % 69 % 31 %