Rekrutacja

 

Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 6000 urzędników oraz innych pracowników pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 
 
Jak zostać urzędnikiem wspólnotowym ?

Parlament Europejski, podobnie jak pozostałe instytucje, przeprowadza rekrutację na podstawie konkursów. Istnieją różne rodzajów konkursów, w obrębie których występują z kolei różne szczeble zatrudnienia. W ramach tych konkursów obywatele mogą ubiegać się o stanowisko administratora, tłumacza ustnego, tłumacza pisemnego, prawnika-lingwisty, asystenta, sekretarki, pracownika wyspecjalizowanego itp.

Zawiadomienia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) oraz w prasie krajowej. Informacji na temat zawiadomień o konkursach oraz ich przewidywanego harmonogramu udziela Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO).

Przepisy regulujące warunki pracy urzędników określone są w Regulaminie Pracowniczym Urzędników Wspólnot Europejskich.

Więcej informacji:
 
 
 
Tools