Historia

 

W 1952 r. powstało Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), które sześć lat później zmieniło nazwę na Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne, by ostatecznie przekształcić się w Parlament Europejski w 1962 r. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r. Obecnie urzędujący posłowie zostali wybrani w 2009 r. i będą pełnili swoje funkcje do 2014 r.

Grafika: 40 lat unijnej integracji  

Ewolucja Parlamentu jest ściśle związana z szeregiem traktatów , których ukoronowanie stanowi obecnie obowiązujący Traktat z Lizbony. Traktaty te przekształciły starą EWWiS w obecną Unię Europejską, określając jej zakres kompetencji oraz obowiązujące w niej normy.

Na przestrzeni lat najważniejsze wydarzenia takie jak wprowadzenie euro czy rozszerzenia UE w zasadniczy sposób wpłynęły na Parlament Europejski, jego uprawnienia i skład.

Parlament, kluczowy uczestnik i świadek historii UE, mieści obecnie centralne archiwa historyczne, dające unikalną możliwość spojrzenia na naszą wspólną historię, i zawierające m.in. pierwsze debaty zgromadzenia i archiwa byłych przewodniczących PE.