Regulamin

 

Artykuł 232 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski przyjmuje swój Regulamin. Regulamin ten jest zbiorem wewnętrznych zasad organizacji i działania Parlamentu.

 
 

Jest on publikowany po każdej aktualizacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, który można nabyć w punktach sprzedaży Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Jest on także dostępny na stronie internetowej Parlamentu i rozprowadzany w obrębie instytucji w postaci broszury.

 
 
Tools