Sekretarz Generalny

 

Sekretarz Generalnyjest najwyższym urzędnikiem Parlamentu i z tego tytułu kierujeSekretariatem Generalnym, o którego składzie i organizacji stanowiPrezydium. Sekretarz Generalny jest zwierzchnikiem administracyjnymParlamentu. Jest powoływany przez Prezydium zgodnie z art. 207Regulaminu.

Główne zadania
 • Wspomaga w pracach Przewodniczącego Parlamentu, Prezydium, organy polityczne i posłów
 • Zapewnia właściwy przebieg prac parlamentarnych pod przewodnictwem Przewodniczącego i Prezydium
 • Weryfikuje i podpisuje wraz z Przewodniczącym wszystkie teksty aktów przyjętych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę
 • Przygotowujezałożenia sprawozdania umożliwiającego Prezydium sporządzenie projektupreliminarza budżetowego Parlamentu Europejskiego
 
 
Klaus WELLE
Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego
 
Sekretarz Generalny: kontakt
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Parlament Europejski
adresy I telefony
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Centrala
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Centrala
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Centrala
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01