Preşedintele Parlementului European

 

Preşedintele este ales pentru o perioadă de doi ani şi jumătate, adică jumătate din legislatura parlamentară. Preşedintele reprezintă Parlamentul în relaţiile externe şi cu celelalte instituţii UE.

 
 

Asistat de 14 vicepreşedinţi, Preşedintele coordonează toate lucrările Parlamentului şi ale organelor sale constitutive (Biroul şi Conferinţa preşedinţilor), precum şi dezbaterile din şedinţele plenare. În fiecare an, se organizează douăsprezece perioade de sesiune la Strasbourg şi alte şase perioade de sesiune suplimentare la Bruxelles.

Preşedintele se asigură de respectarea Regulamentului de procedură al Parlamentului şi garantează, prin arbitrajul său, buna desfăşurare a tuturor activităţilor acestei instituţii şi ale organelor sale constitutive.

Preşedintele reprezintă Parlamentul în afacerile juridice şi în toate relaţiile externe.

Acesta se pronunţă cu privire la toate problemele internaţionale majore şi face recomandări menite să consolideze Uniunea Europeană.

În deschiderea fiecărei reuniuni a Consiliului European, Preşedintele Parlamentului prezintă punctul de vedere şi preocupările acestei instituţii referitoare la subiecte specifice şi la punctele înscrise pe ordinea de zi.

În urma adoptării de către Parlament a bugetului Uniunii Europene, Preşedintele îl semnează, acesta devenind astfel operaţional.

Preşedintele PE semnează, alături de Preşedintele Consiliului, toate actele legislative adoptate prin procedura legislativă ordinară.

Preşedintele: alegerea sa

Candidatul care obţine majoritatea absolută a voturilor exprimate prin vot secret este ales Preşedinte. Dacă, după trei tururi de scrutin, nu se obţine o majoritate absolută, Preşedintele este ales cu majoritate simplă, într-un al patrulea tur de scrutin.

Mandatul Preşedintelui este de doi ani şi jumătate (o jumătate de legislatură) şi poate fi reînnoit.

  • Regulamentul de procedură: articolele 13, 14 şi 18
Preşedintele şi funcţiile sale

Preşedintele conduce lucrările Parlamentului, prezidează şedinţele plenare şi adoptă bugetul în forma sa definitivă. Preşedintele reprezintă Parlamentul în relaţiile externe şi cu celelalte instituţii UE.

 
 
 
Tools
 
 
Preşedintele Parlementului European