Parlamentele naţionale ale statelor membre

 

Parlamentul European acordă o mare importanţă menţinerii unor legături strânse cu parlamentele naţionale ale statelor membre, prin intermediul unor întâlniri periodice. Acest lucru s-a realizat în special începând cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, denumit şi „tratatul parlamentelor”.

 
 
Relaţiile parlamentelor naţionale cu Parlamentul European

Conferinţa preşedinţilor este responsabilă de relaţiile cu parlamentele naţionale ale statelor membre. În decembrie 2009, Conferinţa preşedinţilor a decis înfiinţarea unui grup de coordonare pentru relaţiile cu parlamentele naţionale, al cărui scop este de a reflecta la punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce priveşte parlamentele naţionale şi de a promova coordonarea internă a activităţilor PE în acest domeniu, precum şi de a propune un program regulat de activităţi.

Parlamentul European informează periodic parlamentele naţionale ale statelor membre cu privire la activităţile pe care acesta le desfăşoară.

Comisiile Parlamentului European îi invită periodic la întrunirile lor pe membrii parlamentelor naţionale pentru a discuta, inter alia, noile propuneri legislative ale Comisiei. Împreună cu parlamentele statelor membre care deţin preşedinţia Consiliului UE, Parlamentul European organizează în fiecare semestru o reuniune parlamentară comună pentru a dezbate principalele chestiuni politice de pe ordinea de zi a UE.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
Conferinţa organelor specializate în afaceri comunitare (COSAC)

COSAC este format din comisiile din cadrul parlamentelor naţionale care se ocupă de afacerile europene, precum şi din reprezentanţi ai Parlamentului European. Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de la Lisabona, face referire explicită la COSAC.

COSAC se întruneşte de două ori pe an şi este formată din şase reprezentanţi ai fiecărui parlament naţional al statelor membre şi şase deputaţi în Parlamentul European, inclusiv vicepreşedinţii responsabili de relaţiile cu parlamentele naţionale.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
Centrul European pentru Cercetare şi Documentare Parlamentară (ECPRD)

ECPRD reprezintă o reţea de 70 de adunări parlamentare, dintre care 40 sunt din ţările UE. Reţeaua îşi are originea în iniţiativa comună a Parlamentului European şi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Ambele instituţii îi numesc pe cei doi codirectori ai ECPRD. Parlamentul European se ocupă de secretariat şi adăposteşte site-ul ECPRD.

  • promovarea schimbului de informaţii, idei şi experienţă legate de subiecte de interes comun, atât pentru Parlamentul European, cât şi pentru parlamentele naţionale;
  • consolidarea legăturilor existente între departamentele de cercetare şi documentare ale parlamentelor statelor membre în toate domeniile de informare.

Principalele activităţi ale ECPRD sunt solicitările şi seminarele comparative, pentru care a fost creat un site modern. Secţiunea privată a site-ului poate fi accesată doar de parlamentele care sunt membre ale ECPRD.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
Inter-parliamentary EU Information Exchange (IPEX)

Pentru a facilita fluxul de informaţii, parlamentele naţionale, în cooperare cu Parlamentul European, au creat propria lor bază de date şi propriul site – www.ipex.eu

IPEX conţine documente de control parlamentar şi informaţii referitoare la Uniunea Europeană. Documentele parlamentare, care sunt încărcate individual de fiecare parlament naţional, constituie temelia IPEX. Aceste documente sunt organizate în funcţie de documentul UE specific la care se referă.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi: