Publicaţii

 

În paralel cu activitatea de organizare, clasare și descriere a fondurilor arhivistice ale Parlamentului European, Arhivele istorice elaborează studii și publică broșuri pentru a aprofunda mai bine diferite aspecte ale istoriei Uniunii Europene.

 
 
Studii şi broşuri

Arhivele istorice elaborează studii care sunt publicate semestrial începând din 2007, în scopul de a reliefa valoarea fondurilor istorice ale Parlamentului European. Ele pot fi solicitate pe suport hârtie și în mai multe versiuni lingvistice (în funcție de versiunile lingvistice disponibile).

Premiul Saharov: 25 de ani - Parlamentul European pentru libertatea de gândire (nr. 11 - 2013)

În noiembrie 2013, Parlamentul European a aniversat 25 de ani de la acordarea primului Premiu Saharov pentru libertatea de gândire. Pentru a marca acest eveniment istoric, Centrul de arhivistică și documentare (Cardoc) al Parlamentului European a publicat o lucrare intitulată „Premiul Saharov: 25 de ani - Parlamentul European pentru libertatea de gândire”. Acest număr al Cahiers du Cardoc prezintă istoria Premiului Saharov, candidații și laureații săi, de la acordarea sa pentru întâia dată până astăzi.

Cu șanse egale: Comisia pentru drepturile femeii 1979-1999 (nr. 10 - 2013)

Acest număr al Caietelor Cardoc reconstituie primele două decenii de activitate ale Comisiei pentru drepturile femeii, care și-a adus o importantă contribuție la elaborarea și la punerea în aplicare a legislației comunitare în materie de egalitate de șanse între bărbați și femei.

O Europă a drepturilor: Istoria Cartei UE (nr. 9 - 2012)

Acest studiu face retrospectiva principalelor evenimente din istoria Cartei și explică rolul-cheie pe care aceasta îl joacă în protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor UE.

Calea îndelungată către euro (nr. 8 - 2012)

Cea de-a 8-a lucrare din seria Caietelor CARDOC, prin care Parlamentul European sărbătorește cea de-a zecea aniversare a monedei euro (2011), reconstituie parcursul istoric care a condus la crearea monedei unice. Acest studiu va permite o mai bună înțelegere a îndelungatului proces de avansare către integrarea monetară, putând favoriza totodată o mai bună conștientizare a situației cu care se confruntă în prezent moneda europeană.

Registru metodic și digital detaliat al organelor parlamentare de cooperare pentru dezvoltare (ACP) - De la Preconvenție la Lomé I (1958-1980) (număr special - 2011)

Acest număr „special” este un instrument de cercetare care îşi propune să prezinte, într-o manieră structurată, analiza şi descrierea fondului organelor parlamentare legat de cooperarea pentru dezvoltare cu ţările ACP. Această publicaţie combină simultan o abordare istorică şi arhivistică, reconstituind premisele colaborării între reprezentanţii aleşi ai Comunităţii şi omologii acestora din statele din Africa, Caraibe şi Pacific.

Comisiile pentru dezvoltare (nr. 7 - 2010)

Această lucrare prezintă politica Parlamentului European în materie de dezvoltare, prin intermediul a diferite forme de asociere şi cooperare, prin prisma activităţii comisiilor parlamentare competente în acest domeniu, în cursul perioadei 1958-1999.

De la Declarația Schuman la nașterea CECA : rolul lui Jean Monnet (nr. 6 - 2010)

Studiul marchează cea de-a 60-a aniversare a Declarației din Sala Orologiului şi prezintă totodată un omagiu lui Jean Monnet, primele preşedinte al Înaltei Autorități a CECO şi o sursă de inspirație pentru Comunitate.

Parlamentul European și unificarea Germaniei (nr. 5 - 2009)

Această lucrare evocă evenimentele care, în urmă căderii zidului Berlinului, au declanşat şi însoțit procesul de unificare a Germaniei, precum şi inițiativele politice ale Parlamentului European în contextul acestui proces.

Cetățenii se adresează Parlamentului European (nr. 4 - 2009)

Studiul ilustrează o activitate a Parlamentului care poate fi considerată secundară, dar care este semnificativă deoarece Instituţia este astfel mai aproape de problemele concrete ale cetăţenilor în relaţiile acestora cu administraţiile publice în domeniile de competenţă comunitară.

Calea către alegerea Parlamentului European prin vot universal direct (număr special - 2009)

Studiul ilustrează iniţiativele adoptate de Parlamentul European şi, anterior, de Adunarea comună a CECO, pentru a ajunge la alegerile directe pentru Parlament. Aceste eforturi au fost încununate la final prin adoptarea unui act al Consiliului care relua în esenţă textul propus de Parlamentul European.

Comisiile Adunării Comune (nr. 3 - 2008)

Studiul ilustrează lucrările comisiilor Adunării Generale comune a CECO (1952-1958). Pentru fiecare comisie, s-au anexat trei tabele: componenţa comisiei (cu modificări), lista proceselor-verbale şi lista rapoartelor.

Parlamentul European acum 50 de ani (nr. 2 - 2008)

În 2008, Parlamentul European a sărbătorit 50 de ani de la înființare. Printre evenimentele aniversare s-a numărat publicarea unei lucrări intitulate „Parlamentul European cu 50 de ani în urmă”, care indică structura Adunării Parlamentare înființate prin Tratatele de la Roma și descrie activitățile inițiale ale acestei instituții.

Parlamentul European și lucrările Convenției Europene (nr. 1 - 2007)

Studiul, care conţine o prefaţă a Secretarului General al Parlamentului European, precum şi lista membrilor delegaţiei Parlamentului, fotografii ale acestora şi câteva citate ale lor, prezintă lucrările Convenţiei europene, care au pregătit Conferinţa interguvernamentală.

Către un Parlament unic (număr special - 2007)

Studiul, care conţine o prefaţă a Preşedintelui şi o prefaţă a Secretarului General al Parlamentului European, ilustrează poziţiile pe care le-a adoptat Adunarea Comună a CECO la negocierile care au condus la semnarea Tratatelor de la Roma (Tratatul CEE şi Tratatul Euratom). De asemenea, în anexă se află numeroase documente inedite.

 
 
 
 
Tools
 
 
Contact
 
 • Arhivele istorice
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • De luni până joi: 9.30-17.30
 • Vineri: 9.30-12.30