Stagii la Parlamentul European

 

Parlamentul European propune mai multe opțiuni de stagiu în cadrul Secretariatului său, oferind astfel posibilități de formare profesională și ocazia de a învăța mai multe despre această instituție și activitățile sale.

 
 
 
Stagii pentru absolvenți ai învățământului superior - opțiunea generală sau opțiunea jurnalism (bursele Schuman)

Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Există două tipuri de stagii:

 • bursele Robert Schuman, opțiunea generală;
 • bursele Robert Schuman, opțiunea jurnalism.

Candidații la un stagiu pentru absolvenți ai învățământului superior trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din normele interne;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Candidații la bursele Robert Schuman, opțiunea jurnalism, trebuie să facă dovada experienței profesionale, fie prin articolele publicate, fie prin calitatea de membru al unei asociații de jurnaliști dintr-un stat membru al Uniunii Europene, fie printr-o diplomă în jurnalism recunoscută în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele candidate.

Stagiile plătite sunt acordate pe o perioadă de cinci luni și nu pot fi prelungite.

Datele de începere a stagiului și datele limită pentru primirea candidaturilor
Perioada de înscriere Perioada stagiului
15 august - 15 octombrie (miezul nopții) 1 martie - 31 iulie
15 martie - 15 mai (miezul nopții) 1 octombrie – 28/29 februarie

Pentru a candida la stagiu trebuie să îndepliniți condițiile de mai sus și să completați formularul de candidatură online.

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.

La depunerea candidaturii online dispuneți de maximum 30 de minute pentru completarea fiecărei pagini din formularul de candidatură. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Prin urmare, vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și pagina cu întrebări și răspunsuri.

Pentru a vă depune candidatura în cadrul direcțiilor generale care corespund mai bine profilului dumneavoastră, puteți citi descrierea acestora apăsând pe butonul de informații i de pe ultima pagină a formularului de candidatură sau vizitând site-ul web al Secretariatului General al Parlamentului European.

Formularul nu poate fi modificat online și se completează și se depune într-o singură etapă. Completați formularul, apoi, înainte de a-l trimite, vă rugăm să vă asigurați că este corect și complet.

Puteți introduce o singură candidatură pentru o opțiune de stagiu. În cazul trimiterii mai multor candidaturi pentru o opțiune o vom reține doar pe cea mai recentă.

NB: candidaturile incomplete sunt respinse în mod automat.

După ce ați validat/trimis candidatura online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondență privind stagiul, iar anexat primiți rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.

Pentru mai multe informații, puteți consulta:
 
 
Stagii de formare

Parlamentul European le oferă tinerilor care dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare. Acestea sunt destinate în mod prioritar tinerilor care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani înainte de prima zi a stagiului.

Durata stagiilor de formare este de una până la patru luni, cu posibilitatea de a beneficia de o derogare.

(1) Stagii de formare neobligatorii

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatorii
Perioada de înscriere Începutul stagiului (maximum 4 luni)
1 august – 1 octombrie 1 ianuarie
1 decembrie – 1 februarie 1 decembrie – 1 februarie
1 aprilie – 1 iunie 1 septembrie

(2) Stagii de formare obligatorii

Parlamentul European poate accepta candidații care îndeplinesc condițiile generale de admitere, în cazul în care un stagiu este obligatoriu:

 • în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituții de învățământ de nivel echivalent;
 • în cadrul pregătirii profesionale la nivel înalt organizate de o instituție fără scop lucrativ (mai ales institute sau organisme publice);
 • pentru a putea exercita o profesie,

pe baza unei justificări din partea acestor organisme/entități care acordă acces la exercitarea unei profesii.

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii
Termenul limită de înscriere Începerea stagiului
1 octombrie Între 1 ianuarie și 30 aprilie
1 februarie Între 1 mai și 31 august
1 iunie Între 1 septembrie și 31 decembrie

Pentru a putea candida la un stagiu, trebuie să îndepliniți condițiile de admitere și să completați formularul de candidatură online.

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita saturarea sistemului, vă sfătuim să nu așteptați ultima zi pentru a vă depune candidatura.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Prin urmare, vă recomandăm ca, înainte de a completa formularul de candidatură, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu în cadrul Secretariatului General al Parlamentului European, precum și pagina cu întrebări și răspunsuri.

Pentru a vă depune candidatura în cadrul direcțiilor generale care corespund mai bine profilului dumneavoastră, puteți citi descrierea acestora apăsând pe butonul de informații i de pe ultima pagină a formularului de candidatură sau vizitând site-ul web al Secretariatului General al Parlamentului European.

Înscrierea nu poate fi modificată online și se completează și se depune într-o singură etapă. După completarea formularului de candidatură online, vă rugăm să verificați conținutul său înainte de a apăsa butonul de „trimitere”.

N. B.: Candidaturile incomplete se resping automat.

După ce ați confirmat/trimis formularul de candidatură online, veți primi în mod automat un mesaj de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail. Mesajul conține un număr de confirmare, la care trebuie să faceți referire cu fiecare ocazie în viitoarea corespondență privind stagiul, iar anexat primiți rezumatul candidaturii dumneavoastră în format pdf, urmând să vi se solicite expedierea unei versiuni imprimate a acesteia în cazul în care vi se oferă un stagiu.

Pentru mai multe informații, consultați:
 
 
 
Stagii de formare în domeniul traducerilor

Parlamentul European le oferă candidaților care dețin, înainte de termenul de depunere a candidaturii, o diplomă care atestă studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare în domeniul traducerilor. Aceste stagii sunt destinate, în special, candidaților care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani până în prima zi a stagiului.

Candidații pentru un stagiu de formare în domeniul traducerilor trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare ;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Durata stagiilor de formare în domeniul traducerilor este cuprinsă între una și trei luni. Cu titlu excepțional, acestea pot fi prelungite cu maximum trei luni.

Datele de începere a stagiilor și perioadele de înscriere:
Data de începere a stagiului Perioada de înscriere
1 ianuarie 15 iunie - 15 august (miezul nopții)
1 aprilie 15 septembrie - 15 noiembrie (miezul nopții)
1 iulie 15 decembrie - 15 februarie (miezul nopții)
1 octombrie 15 martie - 15 mai (miezul nopții)

Având în vedere numărul mare de candidaturi, pentru a evita suprasolicitarea sistemului, vă sfătuim să nu amânați înscrierea până în ultima zi.

Stagiile de formare în domeniul traducerilor se desfășoară la Luxembourg.

Stagiarii care efectuează un stagiu de formare în domeniul traducerilor primesc o bursă lunară. Cu titlu informativ, cuantumul bursei în 2014 este de 300 EUR pe lună

Dacă sunteți interesat (ă) de un stagiu de formare în domeniul traducerilor, vă rugăm să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Vă rugăm să aveți în vedere condițiile de admitere. În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, vi se vor solicita următoarele documente justificative:

 • formularul de înscriere completat și semnat corespunzător,
 • o copie a pașaportului sau a cărții de identitate,
 • copii ale diplomelor și certificatelor dumneavoastră,
 • și o copie a foii matricole aferente studiilor efectuate, dacă este disponibilă.

În această etapă, nu trebuie trimise documente justificative. Acestea vă vor fi solicitate numai în cazul în care treceți de etapa de preselecție.

În cazul în care candidatura dumneavoastră a fost acceptată în urma preselecției, aceasta va fi valabilă numai dacă trimiteți toate documentele menționate mai sus.

Dacă îndepliniți condițiile de admitere, vă rugăm să completați formularul de înscriere online.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care formularul de înscriere rămâne inactiv timp de 30 de minute, informațiile pe care le-ați introdus se pierd. Vă recomandăm așadar ca, înainte de a completa formularul de înscriere, să citiți cu atenție Normele interne privind stagiile de traducere.

Odată trimis, formularul de înscriere nu mai poate fi modificat online. El se completează și se depune într-o singură etapă. Un model de formular de înscriere este disponibil (a se vedea linkul de mai jos) pentru a vă ajuta să vă pregătiți candidatura înainte de înscrierea online.

NB: Vă recomandăm să păstrați o copie a numărului care vă este atribuit la validarea formularului de înscriere online.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
 
 
Interpreţi de conferinţă

Direcţia Interpretare a Parlamentului European nu oferă instruire elementară pentru lingviştii care doresc să se specializeze în interpretare de conferinţă deoarece, conform principiului subsidiarităţii, aceasta este responsabilitatea autorităţilor naţionale din statele membre.

Dacă aveţi deja o calificare în interpretare de conferinţă şi combinaţia dumneavoastră de limbi este relevantă pentru instituţie, atunci vă puteţi gândi să vă înscrieţi pentru un test de acreditare sau un concurs deschis (consultaţi Interpretând pentru Europa).

Alte posibilități

Dacă sunteţi interesat(ă) în a deveni un interpret de conferinţă, însă nu aveţi încă o calificare, o serie de universităţi din Europa oferă cursuri care culminează cu obţinerea unui titlu de calificare în traduceri şi interpretare. Pentru a obţine o listă a universităţilor care oferă cursuri de zi accesaţi această legătură.

Aşadar, dacă aveţi deja o diplomă în orice domeniu, dar doriţi totuşi să studiaţi pentru a deveni interpret de conferinţă, poate vă interesează să ştiţi că acest «Master European» este oferit într-o serie de instituţii de învăţământ superior.

 
 
 
 
Tools
 
 
Date de contact
 
 • Pentru a obține informații suplimentare, va rugăm să contactați biroul competent pentru tipul de stagiu care vă interesează, după citirea normelor referitoare la stagiul respectiv.

 
Pentru opțiunea generală/opțiunea jurnalism, stagii de formare
 • European Parliament
 • Traineeships Office
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Pentru stagiile de traducere