Regulamentul de procedură

 

În temeiul articolului 232 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), Parlamentul European a adoptat un Regulament de procedură. Acesta cuprinde ansamblul normelor interne de organizare şi funcţionare.

 
 

După fiecare actualizare, Regulamentul se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pe care îl puteţi obţine de la punctele de vânzare ale Oficiului pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene.

Regulamentul este disponibil şi pe site-ul internet al Parlamentului şi se distribuie sub formă de broşură în cadrul instituţiei.

 
 
Tools