Granturi

 
Informații generale privind granturile acordate

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene stabilește printre principiile de execuție a bugetului și pe cel al transparenței, principiu evocat, sub diverse forme, în tot cuprinsul Regulamentului financiar și al normelor de aplicare a acestuia, prin diferite dispoziții care asigură o publicare adecvată (ex-ante și/sau ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului.

În ceea ce privește granturile, măsurile de publicare sunt definite la articolul 128 din Regulamentul financiar, care prevede atât publicarea ex-ante a programului anual și a cererilor de propuneri, cât și publicarea ex-post a granturilor acordate în cursul unui exercițiu financiar. În această privință, este util să reamintim că un grant este considerat „acordat” atunci când există un prim angajament juridic, și anume în momentul semnării primului acord.

 
Directorate General for Interpretation and Conferences – financial support for training in conference interpreting

The Directorate General for Interpretation and Conferences of the European Parliament has adopted a Work Programme on financial support for training in conference interpreting. The work programme covers the academic year 2014/2015.

The call for proposals for the organisation of postgraduate courses and projects aimed at supporting interpreter training is now open. The deadline for the submission of applications is 16 May 2014 as per dispatch mark.

Before completing the application form, applicants are advised to read carefully the call for proposals and the accompanying documents.

 
 
Publicarea ex-post

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, acordarea granturilor este supusă principiului transparenței, care prevede, printre altele, obligația unei publicări ex-post.

Articolul 169 din normele de aplicare a Regulamentului financiar, care se aplică în continuare granturilor acordate în 2012, dar care va fi înlocuit de articolele 21 și 191 din noile norme de aplicare pentru granturile acordate începând din 2013, prevede că „toate subvențiile [granturile] acordate în cursul unui exercițiu financiar, cu excepția burselor acordate persoanelor fizice, se publică […] pe site-ul internet al instituțiilor comunitare în cauză […] în cursul primei jumătăți a anului următor închiderii exercițiului bugetar pentru care sunt atribuite”.

Pentru a respecta legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal (articolul 35 din Regulamentul financiar și articolul 21 din noile norme de aplicare), Parlamentul este constrâns să limiteze informațiile publicate privind granturile. Pe site vor fi publicate granturile acordate în ultimele două exerciții financiare. Datele mai vechi vor fi comunicate, la cerere, de direcțiile generale competente și cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 (a se vedea avizul juridic de pe acest site).

Pentru mai multe informații, consultați:
  • Lista granturilor acordate (în 2012 și 2011
 
 
 
 
 

The call for proposals (DG COMM) for grants to be funded from the 2014 budget is closed. A new call for proposals for grants under the 2015 budget will be published around 1 September 2014. Organisations which are already partner will be notified by e-mail when the call is published. For organisation which are not yet partner, we recommend to consult the website on a regular basis.

 
 
Archives - DG Communication