Secretarul General

 

SecretarulGeneraleste cel mai înalt funcţionar din cadrul Parlamentului şi, înaceastăcalitate, conduce Secretariatul General; componenţa şiorganizareaacestuia sunt stabilite de către Birou. Secretarul Generalesteresponsabilul administrativ al Parlamentului. El este numit decătreBirou în baza Articolului 207 din Regulamentul de procedură.

Principalele sale atributii
 • oferirea de asistenţă Preşedintelui Parlamentului European, Biroului, organelor politice şi deputaţilor
 • asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor parlamentare sub conducerea Preşedintelui şi a Biroului
 • verificarea şi semnarea alături de Preşedinte a tuturor textelor adoptate în comun de Parlament şi Consiliu
 • pregătireaelementelorde bază ale unui raport, care să permită Birouluielaborarea proiectuluide estimare a bugetului Parlamentului European
 
 
Klaus WELLE
Secretar General al Parlamentului European
 
Contactaţi Secretarul General
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Parlamentul European
adrese şi numere de telefon
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Centrala telefonică
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Centrala telefonică
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Centrala telefonică
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01