Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")


Competenţe bugetare

 
 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a obținut puteri egale de decizie cu Consiliul Uniunii Europene în privința întregului buget anual al UE și are ultimul cuvânt de spus în legătură cu acesta.

 
 
 
  Faceți clic pentru mai multe informații privind procedura bugetară
 
 
 
Cadrul financiar multianual

Deciziile Parlamentului și Consiliului în privința cheltuielilor și a veniturilor anuale trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli anuale prevăzute în planul financiar pe termen lung al UE, și anume cadrul financiar multianual, negociat o dată la șapte ani.

 
 
Controlul bugetar

Odată adoptat bugetul UE, Comisia Europeană este responsabilă pentru execuția acestuia (celelalte instituții sunt răspunzătoare de propriile bugete administrative).

Ca instituție aleasă în mod direct și ca reprezentant al contribuabililor europeni, Parlamentul European exercită un control democratic pentru a se asigura că instituțiile europene - inclusiv Comisia - gestionează în mod corespunzător fondurile europene.

Parlamentul, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene, decide dacă acordă descărcarea de gestiune, adică aprobarea finală a execuției bugetului pentru un anumit exercițiu financiar.

Parlamentul ia o decizie după examinarea atentă de către comisia sa pentru control bugetar a conturilor financiare ale Comisiei și a raportului privind activitățile sale pentru exercițiul respectiv. Parlamentul ține seama și de raportul anual al Curții de Conturi și de răspunsurile Comisiei la întrebările specifice adresate de deputații europeni.

De asemenea, Parlamentul poate face recomandări Comisiei în ceea ce privește executarea bugetului. La cererea Parlamentului, Comisia trebuie să prezinte rapoarte cu privire la măsurile luate pe baza unor astfel de observații și comentarii.

Procedura se încheie cu acordarea, amânarea acordării sau refuzul descărcării de gestiune.

Parlamentul tratează în mod similar aprobarea conturilor celorlalte instituții, inclusiv a propriului buget administrativ.