Prezentare

Aceste fișe tehnice urmăresc să ofere o privire de ansamblu asupra procesului de integrare europeană și asupra contribuției Parlamentului European la acest proces.

 

Fișele tehnice au fost create în 1979 , cu ocazia primelor alegeri directe pentru Parlamentul European, iar scopul lor este de a oferi nespecialiștilor, într-o manieră simplă și concisă, dar în același timp corectă, o privire de ansamblu asupra instituțiilor și politicilor Uniunii Europene , precum și asupra rolului pe care Parlamentul European îl joacă în evoluția acestora.

Fișele tehnice sunt grupate în șase capitole:

  • Cum funcționează Uniunea Europeană , capitol care tratează evoluția istorică, sistemul juridic, instituțiile și organele, procedurile decizionale și finanțarea UE;
  • Europa cetățenilor , care descrie drepturile individuale și colective;
  • Piața internă , care explică principiile și punerea în aplicare a pieței interne;
  • Uniunea economică și monetară , care prezintă contextul UEM și explică cum sunt coordonate și supravegheate politicile economice;
  • Politicile sectoriale , capitol care descrie modul în care UE abordează diferitele sale politici interne;
  • Relațiile externe ale Uniunii , care acoperă politica externă, securitatea și apărarea, schimburile comerciale, dezvoltarea, drepturile omului și democrația, extinderea și relațiile cu țările care nu se află în vecinătatea Europei.

Explorați fișele tehnice din meniul de mai sus, făcând clic pe titlul unui capitol. După ce ați deschis o fișă tehnică, le puteți accesa pe celelalte din aceeași secțiune cu ajutorul meniului din dreapta ecranului. Textele pot fi descărcate în format .pdf.

Versiunea electronică de față este revizuită și actualizată la intervale regulate pe tot parcursul anului, de fiecare dată când Parlamentul adoptă o poziție sau o politică importantă.

Fișele tehnice sunt întocmite de departamentele tematice și de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și sunt disponibile în 23 de limbi .

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Unitatea pentru coordonarea activităților editoriale și de comunicare (e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).