Počet poslancov podľa členských štátov

 
  1979 1981 1986 1994 1995 2004 2007 2009
Belgicko BE 24 24 24 25 25 24 24 22
Dánsko DK 16 16 16 16 16 14 14 13
Nemecko DE 81 81 81 99 99 99 99 99
Írsko IE 15 15 15 15 15 13 13 12
Francúzsko FR 81 81 81 87 87 78 78 72
Taliansko IT 81 81 81 87 87 78 78 72
Luxembursko LU 6 6 6 6 6 6 6 6
Holandsko NL 25 25 25 31 31 27 27 25
Spojené kráľovstvo UK 81 81 81 87 87 78 78 72
Grécko EL   24 24 25 25 24 24 22
Španielsko ES     60 64 64 54 54 50
Portugalsko PT     24 25 25 24 24 22
Švédsko SE         22 19 19 18
Rakúsko AT         21 18 18 17
Fínsko FI         16 14 14 13
Česká republika CZ           24 24 22
Estónsko EE           6 6 6
Cyprus CY           6 6 6
Litva LT           13 13 12
Lotyšsko LV           9 9 8
Maďarsko HU           24 24 22
Malta MT           5 5 5
Poľsko PL           54 54 50
Slovinsko SI           7 7 7
Slovensko SK           14 14 13
Bulharsko BG             18 17
Rumunsko RO             35 33
EÚ spolu EÚ spolu 410 434 518 567 626 732 785 736