Publikácie

 

Popri organizácii, triedení a popisovaní archívnych fondov Európskeho parlamentu historické archívy zároveň vypracúvajú štúdie a vydávajú brožúry, ktoré slúžia na hlbšie pochopenie aspektov dejín Európskej únie.

 
 
Štúdie a brožúry

Oddelenie historických archívov vypracúva štúdie, ktoré sa od roku 2007 vydávajú každých šesť mesiacov. Cieľom štúdií je propagovať historické fondy Európskeho parlamentu. Štúdie si možno vyžiadať v papierovom formáte vo viacerých jazykových verziách (podľa ich dostupnosti).

Sacharovova cena Európskeho parlamentu: 25 rokov v záujme slobody myslenia (č. 11/2013)

V novembri 2013 Európsky parlament oslávil 25. výročie udeľovania Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Archívne a dokumentačné stredisko Európskeho parlamentu (Cardoc) uverejnilo pri príležitosti tejto historickej chvíle publikáciu „Sacharovova cena Európskeho parlamentu: 25 rokov v záujme slobody myslenia“. V tomto čísle publikácií Cardoc je zachytená história Sacharovovej ceny, prehľad navrhovaných kandidátov a jej laureátov, a to od jej vzniku až po súčasnosť.

Rovnaké príležitosti: výbory pre práva žien 1979 – 1999 (č. 10/2013)

V tomto čísle publikácií Cardoc sú zachytené prvé desaťročia práce Výboru pre práva žien, ktorý výrazne prispel k vypracovaniu a uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva v oblasti rovnakých príležitostí pre mužov a ženy.

Európa práva: história Charty základných práv (č. 9 – 2012)

Štúdia rozoberá hlavné míľniky v dejinách charty a vysvetľuje jej kľúčovú úlohu v súvislosti s ochranou základných práv a slobôd občanov EÚ.

Dlhá cesta za eurom (č. 8/2012)

V 8. vydaní série publikácií CARDOC, ktoré Európsky parlament vydáva pri príležitosti 10. výročia prechodu na euro (2011), je zachytený historický prehľad udalostí, ktoré viedli k zavedeniu jednotnej meny. Táto štúdia umožňuje lepšie pochopiť dlhý proces smerom k menovej integrácii, ale aj jasnejšie porozumieť súčasnej situácii, v ktorej sa ocitla európska mena.

Podrobný metodický a digitálny zoznam parlamentných orgánov pre rozvojovú spoluprácu (AKT) – od predbežnej dohody až po Lomé I (1958 – 1980) (mimoriadne vydanie – 2011)

Toto mimoriadne číslo je nástrojom výskumu, ktorého cieľom je štruktúrovaným spôsobom predstaviť analýzu a opis fondov parlamentných orgánov pre spoluprácu na rozvoji v oblasti krajín AKT. Táto publikácia spája historický a zároveň archivistický prístup, pričom načrtáva prvotné základy spolupráce medzi zvolenými zástupcami Spoločenstva a ich partnermi z afrických, karibských a tichomorských štátov.

The Development Committees (No 7 - 2010)

This publication examines Parliament’s development policy through its various cooperation and partnership agreements and the work of the relevant parliamentary committees from 1958 to 1999.

Od Schumanovho vyhlásenia po zrod ESUO: Úloha Jeana Monneta (č. 6/2010)

Cieľom tejto štúdie je pripomenúť si šesťdesiate výročie deklarácie vyhlásenej v Hodinovom salóne a vzdať úctu Jeanovi Monnetovi, prvému predsedovi Vysokého úradu ESUO, ktorý bol jej iniciátorom/dal podnet na jej vypracovanie.

Európsky parlament a zjednotenie Nemecka (č. 5/2009)

Cieľom tohto diela je pripomenúť udalosti, ktoré po páde Berlínskeho múru spustili a sprevádzali proces zjednotenia Nemecka, a opísať politické iniciatívy Európskeho parlamentu v kontexte tohto procesu.

Občania sa obracajú na Európsky parlament (č. 4/2009)

Štúdia sa zaoberá činnosťou Parlamentu, ktorá sa môže považovať za druhoradú, ale ktorá je významná, pretože približuje inštitúciu ku konkrétnym problémom občana v jeho vzťahoch s verejnou správou v oblastiach pôsobnosti Spoločenstva.

Cesta k priamym voľbám do Európskeho parlamentu (mimo série – 2009)

Štúdia približuje iniciatívy prijaté Európskym parlamentom a predtým Spoločným zhromaždením ESUO smerom k prvým priamym voľbám do Parlamentu. Tieto snahy nakoniec viedli k prijatiu aktu Rady, ktorého obsahom bol v zásade text navrhovaný Európskym parlamentom.

Výbory Spoločného zhromaždenia (č. 3/2008)

Štúdia približuje prácu výborov Spoločného zhromaždenia ESUO (1952-1958). Ku každému výboru sú priložené tri tabuľky: zloženie výboru (s úpravami), zoznam zápisníc a zoznam správ.

Európsky parlament pred 50 rokmi (č. 2 – 2008)

V roku 2008 oslávil Európsky parlament 50. výročie svojho vzniku. Pri príležitosti osláv bola vydaná publikácia s názvom Európsky parlament pred 50 rokmi, ktorá poskytuje prehľad o zložení Parlamentného zhromaždenia zriadeného Rímskymi zmluvami a opisuje jeho počiatočné činnosti.

Európsky parlament a činnosť Európskeho konventu (č. 1/2007)

Štúdia, ktorá obsahuje predslov generálneho tajomníka Európskeho parlamentu, ako aj zoznam členov delegácie Parlamentu a fotografie a výroky riadnych členov, predstavuje činnosť Európskeho konventu, ktorá viedla k medzivládnej konferencii.

Na ceste k jednotnému Parlamentu (mimoriadne vydanie – 2007)

Štúdia, ktorá obsahuje predslovy predsedu Európskeho parlamentu a generálneho tajomníka Európskeho parlamentu, vysvetľuje stanoviská , ktoré prijalo Spoločné zhromaždenie ESUO k rokovaniam, ktoré vyústili v podpísaní Rímskych zmlúv (zmluvy o EHS a Euratome). V prílohe nájdete mnoho nepublikovaných dokumentov.

 
 
 
 
Tools
 
 
Contacts
 
 • Kontaktné osoby
 • Historické archívy
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • pondelok až štvrtok: od 9.30 do 17. 30 h
 • piatok: od 9.30 do 12.30 h