Historické archívy

 

Európsky parlament uchováva a sprístupňuje svoje historické archívy týkajúce sa jeho legislatívnej činnosti a politiky od roku 1952 po 6. legislatívne obdobie (2004-2009).

 
 

Väčšina dokumentov už bola digitalizovaná. Dokumenty sú dostupné v našich priestoroch v Luxemburgu.

Všetky dokumenty, ktoré nie sú dôverné, možno tiež získať, ak sa obrátite na oddelenie historických archívov.

Historické archívy
 • Dokumentačné a podporné oddelenie je k dispozícii pre výskumných pracovníkov a takisto pre všetkých občanov, ktorí si želajú prehĺbiť svoje vedomosti o histórii európskej integrácie.
 • Oddelenie pre fondy a zbierky vám umožní zistiť, či sú hľadané dokumenty dostupné v tlačenej podobe.
 • Parlament v minulosti: Stalo sa v Parlamente... V každom mesiaci nájdete najdôležitejšie podujatia, ktoré sa konali v minulosti v Európskom parlamente.
 • Historické publikácie. Historické publikácie, ktoré sú vypracované v podobe syntéz historických fondov, pomáhajú objasniť historické aspekty európskej integrácie alebo poskytujú prehľad o týchto aspektoch.
Informačné správy o historických archívoch Európskeho parlamentu

Výročné informačné správy sa vydávajú v súlade s článkom 9 pododsekom 2 nariadenia 354/83, v znení zmien nariadenia 1700/2003, s cieľom informovať širokú verejnosť o činnosti, ktorú inštitúcia plní v oblasti archívov. Oddelenie historických archívov vydáva tieto dokumenty od roku 2005.

Každá správa je vypracovaná podľa osnovy spoločnej pre všetky inštitúcie, ktorú vyhotovila medziinštitucionálna skupina archivárov Európskeho spoločenstva.

Viac informácií:
 • Ročník 2004 en
 • Ročník 2005 en
 • Ročník 2006 en
 • Ročník 2007 en
 • Ročník 2008 en
 • Ročník 2009 en
 • Ročník 2010 en
 • Ročník 2011 en
 • 2Ročník 2012 en
 • Ročník 2013 en
 
 
 
 
 
 
Kontaktné osoby
 
 • Dokumentačné oddelenie
 • Budova Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • pondelok až štvrtok: od 9.30 do 17. 30 h
 • piatok: od 9.30 do 12.30 h