Z minulosti

 

V roku 1952 bolo založené Spoločné zhromaždenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa v roku 1958 premenovalo na Európske parlamentné zhromaždenie. Z neho v roku 1962 vznikol Európsky parlament. Prvé priame voľby sa uskutočnili v roku 1979. Súčasní poslanci Európskeho parlamentu boli zvolení vo voľbách v roku 2009 a ich funkčné obdobie potrvá do roku 2014.

Počítačová grafika: 40 rokov rozširovaní EÚ  

Vývoj Parlamentu úzko súvisí so sériou zmlúv, ktoré viedli k súčasnej Lisabonskej zmluve. Tieto zmluvy stanovujú pravidlá a rozsah Únie a zmenili bývalé spoločenstvo ESUO na Európsku Úniu, ako ju poznáme dnes.

Podobu Európskeho parlamentu, jeho právomoci a zloženie v minulosti ovplyvnili míľniky ako zavedenie eura a rozširovanie EÚ.

Parlament ako kľúčový hráč a svedok histórie EÚ dnes zastrešuje centrálny historický archív, ktorý poskytuje jedinečný pohľad na našu spoločnú minulosť vrátane prvých diskusií zo zhromaždení a archívov bývalých predsedov Európskeho parlamentu.