Generálny tajomník

 

Generálny tajomníkje najvyšším úradníkom Parlamentu a z toho titulu riadi generálnysekretariát, ktorého zloženie a organizácia sú určené predsedníctvom.Generálny tajomník je osobou zodpovednou za administratívu parlamentu.Je menovaný predsedníctvom v súlade s článkom 207 rokovacieho poriadku.

Jeho hlavné úlohy
 • Napomáhať predsedovi Parlamentu, predsedníctvu, politickým orgánom a poslancom
 • Zaisťovať nerušený priebeh parlamentných prác pod vedením predsedu a predsedníctva
 • Overovaťa pripojiť svoj podpis vedľa podpisu predsedu Parlamentu na všetkytexty aktov, ktoré spoločne schvália Európsky parlament a Rada
 • Pripravovať základ správy, ktorá predsedníctvu umožní vypracovať návrh predbežného odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu
 
 
Klaus WELLE
Generálny tajomník Európskeho parlamentu
 
Kontaktujte Generálneho tajomníka
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Európsky parlament
adresy a telefónne čísla
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Telefónna ústredňa
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Telefónna ústredňa
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Telefónna ústredňa
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01