Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia

Cena Andreja Sacharova za slobodu myslenia
 

Sacharovova cena sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré bojujú proti netolerancii, fanatizmu a útlaku. Tak ako Andrej Sacharov, aj nositelia Sacharovovej ceny sú svedkami toho, koľko odvahy je potrebnej na ochranu ľudských práv a slobody prejavu.

Predstavenie ceny Andreja Sacharova

Od roku 1988 udeľuje každoročne Európsky parlament významnej politickej osobnosti alebo skupine, ktorí sa zasadzovali za ochranu ľudských práv a základných slobôd „Cenu Andreja Sacharova za slobodu myslenia”.

Cena Andreja Sacharova je spojená s odmenou 50 tisíc eur a je udeľovaná na slávnostnej schôdzi v Štrasburgu okolo 10. decembra, kedy bola v roku 1948 podpísaná Všeobecná deklarácia OSN o ľudských právach.

Kto rozhoduje o víťazovi?

Kandidáti na Sacharovovu cenu sú nominovaní buď politickými skupinami Parlamentu, alebo skupinou najmenej 40 europoslancov. Výbor pre zahraničné veci a Výbor pre rozvoj rozhodujú na základe zoznamu kandidátov o užšom výbere troch finalistov. Laureáta ceny nakoniec vyberá Konferencia predsedov Európskeho parlamentu.

Kto bol Andrej Sacharov?

Ruský fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921-1989), nositeľ Nobelovej ceny za mier v roku 1975, je predovšetkým objaviteľ vodíkovej bomby.

Z obáv pred následkami jeho práce, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť ľudstva, sa snažil upozorniť na nebezpečenstvo pretekov v jadrovom zbrojení. Čiastočný úspech dosiahol podpísaním Zmluvy o jadrových pokusoch v roku 1963.

V ZSSR bol Sacharov považovaný za disidenta s podvratnými názormi. V 70-tych rokoch založil Výbor pre ochranu ľudských práv a politických obetí. Jeho úsilie bolo v roku 1975 korunované Nobelovou cenou za mier.

 
 
 
Tools
 
 
Ďalšie informácie