Úvod

Cieľom týchto informačných listov je poskytnúť celkový prehľad o procese európskej integrácie a o úlohe Európskeho parlamentu v tomto procese.

 

Informačné listy sa po prvýkrát zverejnili v roku 1979 pri príležitosti prvých priamych volieb do Európskeho parlamentu. Odvtedy sa pravidelne revidujú a upravujú. Ich cieľom je poskytovať v jednoduchej a stručnej forme osobám, ktoré nepatria medzi odborníkov, celkový prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament. Obsah týchto listov tvorí šesť hlavných tém: Systém fungovania Európskej únie, Európa občanov, Vnútorný trh, Hospodárska a menová únia, Sektorové politiky, Vonkajšie vzťahy Únie.

Vďaka tomu, že informačné listy sú vypracované súhrnným, ale komplexným a podrobným spôsobom, môžu byť veľmi užitočné aj pre mnohých odborníkov, úradníkov a študentov, ktorí sa zaujímajú o európske záležitosti.

Čitateľom, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o danej téme, sú k dispozícii špecializované publikácie Európskeho parlamentu vrátane výskumných materiálov, ktoré zverejnili tematické sekcie a ktoré sú dostupné v časti Štúdie.

Online verzia, ktorú nájdete na tejto stránke, sa v priebehu celého roka pravidelne reviduje a aktualizuje vždy, keď Európsky parlament prijme významnú pozíciu alebo politiku.

Je dostupná v 23 jazykoch.

Oddelenie pre koordináciu publikačných činnosti a komunikáciu
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu