Evropska državljanska pobuda

 

Od 1. aprila 2012 je državljanom EU na voljo novo orodje za sodelovanje pri oblikovanju politike EU. Z državljansko pobudo, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba, lahko milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU od Evropske komisije zahteva, da oblikuje zakonodajni predlog s področja, ki je v njeni pristojnosti. Organizatorji državljanske pobude, t. j. odbor državljanov, ki ga sestavlja vsaj 7 državljanov EU, ki prebivajo v vsaj 7 različnih državah članicah, ima na voljo eno leto, da zbere potrebno podporo. Podpise morajo potrditi pristojni organi v vsaki državi članici. Organizatorji uspešne pobude bodo sodelovali na predstavitvi v organizaciji Evropskega parlamenta. Komisija bo imela tri mesece časa, da preuči pobudo in se odloči, kako bo ukrepala.

 
 
 
Tools