Študijski obiski

 

Namen študijskih obiskov je polnoletnim državljanom omogočiti, da si pridobijo poglobljeno znanje o določenih temah, ki se nanašajo na evropsko povezovanje. Državljani lahko proučujejo tudi gradivo v knjižnici ali v zgodovinskih arhivih Evropskega parlamenta (v teh dveh primerih samo v Luksemburgu).

Študijski obiski lahko trajajo največ en mesec. Osebe, ki so bile na praksi v Evropskem parlamentu, se morajo držati šestmesečnega roka med prakso in vložitvijo kandidature za študijski obisk.

V okviru postopka so na voljo tri možnosti:

Pristojna služba preveri namestitvene zmogljivosti ustreznih služb in organov Evropskega parlamenta ter obvesti kandidate o odobritvi ali zavrnitvi njihove prošnje.

V skladu z veljavnim pravilnikom Evropski parlament ne krije nikakršnih morebitnih stroškov obiskovalcev.

 
 
 
Tools
 
 
Kontakti
 
  • Za nadaljnje informacije ali za prijavo za študijski obisk se obrnite na:

Evropski parlament - Študijski obiski