Organizacija in delo

 

Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ EU in ena največjih demokratičnih skupščin na svetu. Njegovih 751 poslancev zastopa 500 milijonov državljanov EU. Vsakih pet let jih volijo volivci iz vseh 28 držav članic.

Želite vedeti, kako je Parlament organiziran?Po izvolitvi se poslanci razdelijo glede na strankarsko pripadnost. Združijo se v politične skupine, kjer lahko bolje zastopajo svoja stališča. Trenutno je v Parlamentu sedem političnih skupin.

Večina dela Parlamenta se opravi v specializiranih odborih, ki pripravljajo poročila, o katerih poslanci kasneje glasujejo na plenarnih zasedanjih.

V Poslovniku Parlamenta so določena natančna pravila za delo Parlamenta. Za poslance kot predstavnike vseh evropskih državljanov je postala večjezičnost v Parlamentu ena njegovih najpomembnejših vidikov. Parlamentarni dokumenti so objavljeni v vseh uradnih jezikih EU in vsak poslanec Evropskega parlamenta ima pravico, da govori v katerem koli uradnem jeziku.

 
EuroparlTV vas popelje skozi obširni spekter dela Evropskega parlamenta v Bruslju, Strasbourgu in Luksemburgu.
 
 
 
Poslovnik
 

Člen 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament sprejme svoj poslovnik. Poslovnik vsebuje notranja pravila organizacije in delovanja Parlamenta.

 
 
Dokumenti možganskega trusta
 
 

Spletna stran Think Tank ponuja pogled v zakulisje Evropskega parlamenta. Ljudem omogoča dostop do velikega števila dokumentov, ki jih uporabljajo poslanci Evropskega parlamenta pri odločanju o evropski zakonodaji.

Povezave, zbrane na tej strani, omogočajo vpogled v notranje delovanje edine neposredno izvoljene institucije EU.