Predsednik Evropskega parlamenta

 

Izvoljen je za dve leti in pol, kar je polovični mandat, z možnostjo podaljšanja. Predsednik predstavlja Parlament navzven in v odnosih z drugimi ustanovami Skupnosti.

 
 

Predsednik s pomočjo 14 podpredsednikov vodi vse dejavnosti Evropskega parlamenta in njegovih organov (predsedstvo in konferenca predsednikov) ter vse razprave na plenarnih zasedanjih. Vsako leto poteka dvanajst plenarnih zasedanj v Strasbourgu, dodatnih šest pa v Bruslju.

Skrbi za spoštovanje poslovnika EP in z arbitražo zagotavlja dobro delovanje vseh dejavnosti te ustanove in njenih organov.

Predsednik je predstavnik Parlamenta v pravnih zadevah in vseh zunanjih odnosih. Zlasti pa izraža svoje mnenje o vseh pomembnih mednarodnih vprašanjih in predlaga priporočila za krepitev Evropske unije.

Predsednik Parlamenta ob začetku vsake seje Evropskega sveta izrazi svoje mnenje in zaskrbljenost Parlamenta v zvezi s posebnimi temami in točkami na dnevnem redu.

S predsednikovim podpisom postane proračun Evropske unije izvršljiv, potem ko o njem glasuje EP.

Predsednik EP s predsednikom Sveta podpisuje vse zakonodajne akte, sprejete v rednem zakonodajnem postopku.

Predsedniške volitve

Za predsednika je izvoljen kandidat, ki pridobi absolutno večino oddanih glasov v tajnem glasovanju. Če po treh krogih absolutna večina ni dosežena, je za izvolitev v četrtem krogu dovolj navadna večina.

Predsednikov mandat traja dve leti in pol, kar je polovica parlamentarnega mandata, in se la.

  • Člene  13, 14, 18 Poslovnika
Predsednik in njegove dolžnosti

Predsednik vodi dejavnosti Parlamenta, predseduje plenarnim zasedanjem in dokončno sprejme proračun. Predsednik zastopa Parlament navzven in v njegovih odnosih z drugimi institucijami Skupnosti.

 
 
 
Tools
 
 
Predsednik Evropskega parlamenta