Javni razpisi

 

Evropski parlament je v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, za nabavo blaga in storitev obvezan objaviti javne razpise.

 
 

Razpise, katerih vrednost je nižja od določenega praga, je mogoče v okviru omejenega postopka poslati omejenemu številu ponudnikov, izbranih na podlagi razpisa za prijavo interesa.

Javni razpisi se redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije, na voljo pa so tudi v podatkovni zbirki TED, ki jo najdete na internetu in se dnevno posodablja.

1. Javni razpisi za naročila, katerih vrednost presega 60.000 EUR

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta in so objavljene v skladu s členom 124 pravil, ki se uporabljajo za izvajanje finančne uredbe (Uredba (EU)966/2012), in na podlagi člena 126. Te informacije so neuradne in ne nadomeščajo uradne objave v Uradnem listu. Javni razpisi iz tega razdelka se prav tako redno objavljajo v seriji S Uradnega lista Evropske unije, na voljo pa so tudi v podatkovni zbirki TED, ki jo najdete na internetu in se dnevno posodablja.

2. Naročila, katerih vrednost je višja od 15.000 EUR in nižja od 60.000 EUR

Informacije v tem razdelku se nanašajo na javna naročila Evropskega parlamenta, objavljena v skladu s členom 124 pravil, ki se uporabljajo za izvajanje finančne uredbe (Uredba (EU) 966/2012).

Obravnavajo bistvene elemente naročil, vključno z rokom za predložitev ponudb in pristojno službo, na katero se lahko obrnete, če potrebujete dodatne informacije. Spodnja povezava omogoča dostop do datoteke Excel, ki povzema naročila po posameznih generalnih direktoratih.

 
 
 
Tools