Publikacije

 

Poleg urejanja, razvrščanja in opisa arhivskega gradiva Evropskega parlamenta zgodovinski arhiv pripravlja tudi študije in objavlja brošure, ki se poglobljeno ukvarjajo z različnimi vidiki zgodovine Evropske unije.

 
 
Študije in brošure

Zgodovinski arhiv izdeluje študije, ki se od leta 2007 objavljajo vsake pol leta. Namen študij je opozoriti na zgodovinsko gradivo Evropskega parlamenta. Na voljo so v papirni obliki in v več jezikovnih različicah (glede na razpoložljivost).

25 let nagrade Saharova: Evropski parlament podpira svobodo misli (št. 11 - 2013)

Evropski parlament je novembra 2013 praznoval 25. obletnico nagrade Saharova, ki jo podeljuje za svobodo misli. Da bi obeležil ta zgodovinski trenutek, je Arhivski in dokumentacijski center Evropskega parlamenta (Cardoc) izdal publikacijo z naslovom „25 let nagrade Saharova: Evropski parlament podpira svobodo misli“ (Prix Sakharov : 25 ans - le Parlement européen pour la liberté de l'esprit). Ta izdaja publikacije Cardoc povzema zgodovino nagrade Saharova od prve podelitve do danes ter našteva dosedanje kandidate in nagrajence.

Za enake priložnosti: Odbori za pravice žensk 1979–1999 (št. 10 - 2013)

Ta izdaja publikacije Cardoc povzema prvi dve desetletji delovanja Odbora za pravice žensk, ki je imel pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju zakonodaje EU o enakosti spolov.

Evropa pravic: zgodovina Listine EU o temeljnih pravicah (št. 9 – 2012)

Študija vsebuje pregled prelomnih dogodkov v zgodovini te listine in razlago njene poglavitne vloge na področju varstva temeljnih pravic in svoboščin državljanov EU.

Dolga pot do eura (št. 8 - 2012)

Osma izdaja publikacije Cardoc, v kateri Evropski parlament proslavlja deseto obletnico eura (2011), se posveča zgodovinski poti, ki je botrovala oblikovanju skupne valute. Študija prispeva k lažjemu razumevanju dolgega procesa monetarnega vključevanja, prav tako pa nam lahko pomaga pri dojemanju razmer, s katerimi se trenutno spoprijema evropska valuta.

Analitični seznam parlamentarnih organov za razvojno sodelovanje (AKP): obdobje pred Loméjsko konvencijo I (1958–1980) (posebna izdaja - 2011)

Ta „izvenserijska“ številka je orodje za iskanje, ki na strukturiran način prikazuje analizo in opis finančnih sredstev parlamentarnih organov za razvojno sodelovanje na področju držav AKP. Publikacija prepleta zgodovinski in arhivski pristop ter orisuje začetke sodelovanja med izvoljenimi predstavniki Skupnosti ter afriških, karibskih in pacifiških držav.

Odbori za razvoj (št. 7 - 2010)

Dokument vsebuje pregled razvojne politike Evropskega parlamenta na podlagi različnih oblik združevanja in sodelovanja, in sicer z vidika dejavnosti pristojnih parlamentarnih odborov v letih 1958–1999.

Od Schumanove deklaracije do rojstva ESPJ: vloga Jeana Monneta (št. 6 - 2010)

Študija, izdana ob šestdeseti obletnici izjave v Salonu ure (Izjava z dne 9. maja 1950) in posvečena Jeanu Monnetu, prvemu predsedniku Visoke oblasti ESPJ in njenemu pobudniku.

Evropski parlament in združitev Nemčije (št. 5 - 2009)

To delo skuša predstaviti dogodke, ki so po padcu berlinskega zidu začeli in spremljali proces nemškega združevanja, ter politične pobude Evropskega parlamenta v okviru tega procesa.

Poziv državljanov Evropskemu parlamentu (št. 4 - 2009)

Študija opisuje dejavnost Parlamenta, na katero bi lahko gledali kot drugotnega pomena, vendar je pomembna, saj instituciji približa konkretne težave, s katerimi se državljani srečujejo v zvezi z javno upravo na področjih, za katere je pristojna Skupnost.

Pot do neposrednih volitev v Evropski parlament (posebna izdaja - 2009)

V študiji so predstavljene pobude, ki sta jih sprejela Evropski parlament in še prej Skupna skupščina ESPJ, da bi dobili prve neposredne parlamentarne volitve. Ta prizadevanja so končno pripeljala do sprejetja akta Sveta, ki je v svojem bistvu povzel besedilo, ki ga je predlagal Evropski parlament.

Odbori Enotne skupščine (št. 3 - 2008)

V študiji je prikazano delo odborov Skupne skupščine ESPJ (1952–1958). Za vsak odbor so priložene tri tabele: članstvo odbora (s spremembami), seznam zapisnikov in seznam poročil.

Evropski parlament pred petdesetimi leti (št. 2 – 2008)

Evropski parlament je leta 2008 praznoval 50-letnico svojega obstoja. V počastitev tega dogodka je bilo med drugim objavljeno delo „Evropski parlament pred 50 leti“, v katerem je orisana struktura parlamentarne skupščine, ustanovljene z rimskima pogodbama, in so opisane njene prve dejavnosti.

Evropski parlament in delo Evropske konvencije (št. 1 - 2007)

V študiji, ki vsebuje predgovor generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, seznam poslancev, ki so člani parlamentarnih delegacij, ter fotografije in nazive, je predstavljeno delo evropske konvencije, ki se je zaključilo z medvladno konferenco.

Pot do skupnega Parlamenta (posebna izdaja - 2007)

V študiji s predgovorom predsednika in generalnega sekretarja Evropskega parlamenta so prikazana stališča, ki jih je Skupna skupščina ESPJ zavzela v pogajanjih o podpisu Rimske pogodbe (pogodbi EGS in Euratom). Priloženi so številni prej neobjavljeni dokumenti.

 
 
 
 
Tools
 
 
Contacts
 
 • Naslovi in telefonske številke:
 • Zgodovinski arhiv
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Pon-čet: 9.30 - 17.30
 • Pet: 9.30 -12.30