Gradivo in zbirke

Opis glavnega razpoložljivega gradiva in zbirk zgodovinskega arhiva
Javnosti so na voljo naslednji dokumenti:
 • Parlamentarna poročila:
  v papirni obliki od leta 1992 do 2004, v elektronski obliki od 1952 do 1993 in od leta 1999 do danes;
 • Predlogi resolucij:
  v papirni obliki od leta 1952, v elektronski obliki od leta 1952 do leta 1989;
 • Vprašanja za pisni odgovor:
  v papirni obliki od leta 1979, v elektronski obliki od leta 1955 do leta 1990;
 • Vprašanja za ustni odgovor:
  v papirni obliki od leta 1959, v elektronski obliki od leta 1959 do leta 1985;
 • Vprašanja za čas za vprašanja:
  v papirni obliki od leta 1973, v elektronski obliki od leta 1973 do leta 1979;
 • Zapisniki parlamentarnih odborov:
  v papirni obliki od leta 1979, v elektronski obliki od leta 1952 do leta 1994;
 • Zapisniki plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta:
  v elektronski obliki le do leta 1994;
 • Razprave na plenarnih zasedanjih:
  v elektronski obliki od leta 1952 do leta 1999;
 • Ad-hoc skupščina, zadolžena za oblikovanje pogodbe o ustanovitvi evropske politične skupnosti: celotno gradivo v elektronski obliki (1952-1953);
 • Skupne seje posvetovalne skupščine Sveta Evrope in Evropskega parlamenta: celotno gradivo v elektronski obliki (1953-1978).
Evropski parlament hrani tudi drugo dokumentacijsko gradivo v papirni obliki:
 • odbor štirih predsednikov (1952-1967);
 • medvladne konference;
 • konvencija o prihodnosti Evrope (2002-2003);
 • parlamentarne delegacije;
 • Skupščina AKP (Yaoundé, Lomé I, Lomé II, Lomé III).
Drugo gradivo, ki ni dostopno splošni javnosti:
 • peticije (v papirni obliki od leta 1955 do leta 1999, v elektronski obliki od leta 1955 do leta 1990);
 • uradna pošta (celotno gradivo od leta 1952 v papirni obliki);
 • predsedstvo in razširjeno predsedstvo (v papirni in elektronski obliki od leta 1952 do leta 1982);
 • odbor predsednikov (1953-1973);
 • gradivo predsednikov: Simone Veil, Pieter Dankert, Pierre Pflimlin, lord Henry Plumb, Enrique Baron Crespo, Egon Klepsch, Klaus Hänsch, José Maria Gil Robles y Gil Delgado;
 • gradivo generalnih sekretarjev;
 • gradivo Bruch: dokumentacija o Poslovniku Evropskega parlamenta.
Drugo razpoložljivo gradivo:
 • zbirka fotografij osebnosti iz zgodovine evropskega združevanja;
 • zbirka plakatov.
Preberite:
 • Opis osrednjega gradiva in zbirk fr en
 
 
 
Naslovi in telefonske številke:
 
 • Zgodovinski arhiv
 • zgradba Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Pon-čet: 9.30 - 17.30
 • Pet: 9.30 -12.30