V preteklosti

 

Evropski parlament je bil ustanovljen leta 1952 kot Skupna skupščina Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ). Leta 1958 je bil preimenovan v Evropsko parlamentarno skupščino, leta 1962 pa je postal Evropski parlament. Prve neposredne volitve so potekale leta 1979. Sedanji poslanci Evropskega parlamenta so bili izvoljeni na volitvah leta 2009, svoj mandat pa bodo opravljali do leta 2014.

Računalniška grafika: 40 let širitev EU  

Razvoj Parlamenta je tesno povezan s sosledjem pogodb, ki so dosegle vrhunec s sedanjo Lizbonsko pogodbo. Te pogodbe opredeljujejo pravila ter obseg dejavnosti Unije; so tiste, ki so staro ESPJ preobrazile v današnjo Evropsko unijo.

V preteklih letih so prelomni trenutki, kot so uvedba eura ali širitev, pustili sledi na Evropskem parlamentu, na njegovih pooblastilih in na njegovi sestavi.

Kot osrednji igralec in priča zgodovine EU je Parlament sedaj sedež osrednjega zgodovinskega arhiva, ki omogoča enkraten vpogled v našo skupno zgodovino, vključno z zgodnjimi razpravami v skupščini in arhivi prejšnjih predsednikov EP.