Poslovnik

 

Člen 232 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament sprejme svoj poslovnik. Poslovnik vsebuje notranja pravila organizacije in delovanja Parlamenta.

 
 

Po vsaki posodobitvi je poslovnik objavljen v Uradnem listu Evropske unije, ki ga je moč dobiti na prodajnih mestih Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti.

Na voljo je tudi na spletni strani Parlamenta, znotraj Parlamenta pa se razdeljuje v obliki brošure.

 
 
Tools