Parlamentarni odbori

 

Za pripravo plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta so poslanci razdeljeni v stalne odbore, od katerih se vsak podrobneje ukvarja s posebnim področjem.

 
 
Stalni odbori

Število parlamentarnih odborov je 20
Sestavlja jih od 25 do 71 poslancev s predsednikom, predsedstvom in sekretariatom
Njihova politična sestava je enaka plenarni.

Parlamentarni odbori zasedajo enkrat ali dvakrat mesečno v Bruslju in njihove razprave so javne.

V parlamentarnih odborih, evropski poslanci pripravljajo in spreminjajo zakonodajne predloge in poročila o pobudah ter o njih glasujejo
Preučujejo predloge Komisije in Sveta ter, če je to potrebno, pripravijo poročilo, ki ga predstavijo na plenarnem zasedanju.

Parlament lahko tudi ustanovi pododbore in posebne začasne odbore, ki obravnavajo posebna vprašanja, ali preiskovalne odbore.

Predsedniki odborov usklajujejo svoje delo v okviru konference predsednikov odborov.

Preberite:
 
 
Posebni odbori

Parlament lahko kadarkoli ustanovi začasne odbore, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji
Mandatna doba teh posebnih odborov je največ dvanajst mesecev, razen če je podaljšana.

Preberite:
 
 
Preiskovalni odbori

Parlament lahko v primeru kršitev ali nepravilnega izvajanja zakonodaje Skupnosti ustanovi preiskovalne odbore
Njihove pristojnosti temeljijo na določbah, ki urejajo izvajanje preiskovalne pravice Evropskega parlamenta.

 
 
Spravni odbor

Sprava je tretja in zadnja stopnja najpomembnejšega zakonodajnega postopka Evropske unije, postopka soodločanja
Če se Parlament in Svet ne strinjata, se v "Spravnem odboru" zbere 28 predstavnikov držav članic in 28 poslancev Parlamenta
Ta odbor je pristojen za pripravo skupnega predloga, o katerem Svet in Parlament ponovno odločata v tretji obravnavi
Končni dogovor obeh institucij je nujen za sprejetje besedila.

 
 
 
 
Tools