Nagrada Saharov za svobodo misli


 
Nagrada Saharov za svobodo misli
 

Nagrada Saharov sepodeli izjemnim osebam, ki se borijo proti nestrpnosti, fanatizmuin zatiranju. Po zgledu Andreja Saharova dobitniki nagrade Saharovdokazujejo, koliko poguma je potrebnega za zagovarjanje človekovihpravic in svobodnega izražanja.

Predstavitev nagrade Saharov

Evropski parlament vsako leto podeli „Nagrado Saharov za svobodo misli“. Ustanovljena je bila leta 1988 in se podeli osebam ali skupinam, ki si prizadevajo za zagovarjanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Evropski parlament okrog 10. decembra podeli svojo „Nagrado za zagovarjanje človekovih pravic“ (50.000 EUR) na slavnostni seji v Strasbourgu. Gre za datum podpisa Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah leta 1948.

Kako je izbran dobitnik nagrade?

Kandidate za Nagrado Saharova za svobodo misli lahko predlagajo politične skupine ali najmanj 40 poslancev. Odbora za zunanje zadeve in razvoj nato glasujeta o treh finalistih, nato pa konferenca predsednikov izbere dobitnika nagrade.

Kdo je bil Andrej Saharov?

Andrej Dimitrijevič Saharov (1921–1989), dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 1975, je predvsem izumitelj vodikove bombe.

Ker je bil zaskrbljen zaradi vpliva svojega dela na prihodnost človeštva, si je prizadeval osveščati ljudi o nevarnosti tekmovanja na področju jedrskega orožja. Delni uspeh je dosegel s podpisom Sporazuma o prepovedi jedrskih poskusov leta 1963.

V ZSSR so ga obravnavali kot upornika s prevratniškimi zamislimi, v 70. letih prejšnjega stoletja pa je ustanovil Odbor za zagovarjanje človekovih pravic in zaščito političnih žrtev. Njegova prizadevanja so bila leta 1975 nagrajena z Nobelovo nagrado za mir.

 
 
 
Tools