Predstavitev

Namen kratkega vodnika po Evropski uniji je podati splošen pregled evropske integracije in prispevka Evropskega parlamenta k njej.

 

Kratki vodnik po Evropski uniji je prvič izšel leta 1979, ob prvih neposrednih volitvah v Evropski parlament. Nestrokovnjakom želi preprosto in zgoščeno – a natančno – predstaviti institucije in politike Evropske unije ter vlogo, ki jo pri tem igra Parlament.

Kratki vodnik sestavlja šest glavnih poglavij:

  • Sistem delovanja Evropske unije s prikazom zgodovinskega razvoja in pravnega sistema EU, njenih institucij in organov, postopkov sprejemanja odločitev in financiranja;
  • Evropa državljanov z opisom pravic posameznikov in skupnih pravic;
  • Notranji trg, kjer so pojasnjena načela in udejanjanje notranjega trga;
  • Ekonomska in monetarna unija z opisom splošnega konteksta te unije in tega, kako poteka usklajevanje ekonomskih politik in nadzor nad njimi;
  • Sektorske politike, kjer je opisano, kako se EU posveča različnim notranjim politikam;
  • Zunanji odnosi EU, kamor sodi zunanja politika, varnost in obramba, trgovina, razvoj, človekove pravice in demokracija, širitev in odnosi, ki segajo dlje od sosedstva EU.

Po kratkem vodniku se lahko sprehodite s klikom na želeni naslov poglavja v zgornjem meniju. Potem ko ste odprli eno poglavje kratkega vodnika, lahko druga v istem delu odprete preko menija v desnem stolpcu. Kratki vodnik lahko prenesete tudi v obliki PDF.

Spletna različica vodnika se redno pregleduje in posodablja skozi celo leto, vsakič ko Parlament sprejme pomembno stališče ali politiko.

Kratki vodnik pripravljajo tematski sektorji in oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju, na voljo pa je v 23 jezikih.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek za usklajevanje uredniških dejavnosti in dejavnosti obveščanja (e-pošta: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).