Predstavitev

Namen tega vodiča je podati splošen pregled evropske integracije in prispevka Evropskega parlamenta k temu razvoju.

 

Vodič je bil oblikovan leta 1979 ob prvih neposrednih volitvah Evropskega parlamenta. Od tedaj se redno predeluje in dopolnjuje. Namen vodiča je nepoznavalcu na preprost in zgoščen način globalno prikazati institucije in politike Evropske unije, pa tudi vlogo Evropskega parlamenta pri tem. Vsebina teh preglednic je razdeljena na šest glavnih tem: Sistem delovanja Evropske unije, Evropa državljanov, Notranji trg, Ekonomska in monetarna unija, Sektorske politike, Zunanji odnosi EU.

Vodič se odlikuje po sintetični, a popolni in natančni obravnavi tematik, zato so lahko njegova poglavja zelo koristna tudi za številne strokovnjake, uslužbence in študente, ki se zanimajo za evropske zadeve.

Bralcem, ki želijo dobiti podrobnejše informacije, svetujemo ogled bolj specializiranih dokumentov Evropskega parlamenta, med njimi študij, ki jih pripravljajo strokovne službe Parlamenta in so objavljene na strani „Študije“.

Pred vami je spletna različica Kratkega vodiča, ki se skozi vse leto redno pregleduje in posodablja, vsakič ko Evropski parlament sprejme pomembno stališče ali politiko.

Na voljo je v 23 jezikih.

Oddelek za usklajevanje uredniških dejavnosti in dejavnosti obveščanja
e-pošta: editorial-secretariat@europarl.europa.eu