Resultat i varje medlemsland (2009)

 
Irland
 
Resultat för nationella partier - Definitiva resultat
 
Politiskt parti Procent %
FG 29.13
FF 24.08
Lab. 13.92
SF 11.24
M. Harkin (Ind) 4.63
SP 2.76
Annat 14.24
Totalt 100

 • FG : Fine Gael
 • FF : Fianna Fáil
 • Lab. : Labour Party
 • SF : Sinn Féin
 • M.Harkin (Ind) : Marian Harkin (Ind)
 • Ind : Independent
 • SP : Socialist Party
Mandat per politisk grupp - 2009-07-08, 09:20 CEST
 
Politisk grupp Antal mandat
EPP 4
S&D 3
ALDE 4
GREENS/EFA 0
ECR 0
GUE/NGL 1
EFD 0
NA 0

 • EPP : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater)
 • S&D : Gruppen progressiva förbundet av socialdemokrateri Europaparlamentet
 • ALDE : Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • GREENS/ EFA : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • ECR : Europeiska konservativa och reformister
 • GUE/ NGL : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • EFD : Gruppen Frihet och demokrati i Europa
 • NA : Grupplösa
Översiktstabell - 2009-07-08, 09:21 CEST
partier % Platser EPP S&D ALDE GREENS/EFA ECR GUE/NGL EFD NA
FG 29.13 4 4              
FF 24.08 3     3          
Lab. 13.92 3   3            
SF 11.24 0                
M. Harkin (Ind) 4.63 1     1          
SP 2.76 1           1    
Annat 14.24 0                
Totalt 100 12 4 3 4 0 0 1 0 0

 • FG : Fine Gael
 • FF : Fianna Fáil
 • Lab. : Labour Party
 • SF : Sinn Féin
 • M.Harkin (Ind) : Marian Harkin (Ind)
 • Ind : Independent
 • SP : Socialist Party
Valdeltagande - Slutgiltigt valdeltagande
 
Valår/Mandatperiod Deltagande per land (%) Valdeltagande i hela EU (%)
1979 63.61 61.99
1984 47.56 58.98
1989 68.28 58.41
1994 43.98 56.67
1999 50.21 49.51
2004 58.58 45.47
2009 58.64 43

Fördelning mellan kvinnor och män - Slutgiltigt valdeltagande

Sammansättningen av det utgående parlamentet hittar du under Tidigare val.

 
Valår/Mandatperiod Män (%) Kvinnor (%)
1979-1984 87 13
1984-1989 87 13
1989-1994 93 7
1994-1999 73 27
1999-2004 67 33
2004-2009 62 38
2009 75 25

 
 
 
Tools