Publikationer

 

Förutom att organisera, arkivera och beskriva källorna i Europaparlamentets arkiv gör de historiska arkiven studier och publicerar broschyrer där man går på djupet med olika aspekter av EU:s historia.

 
 
Undersökningar och broschyrer

De historiska arkiven genomför studier som publiceras varje halvår sedan 2007. Syftet är att lyfta fram Europaparlamentets historiska källor. Undersökningarna kan beställas i pappersform och på flera språk (i mån av tillgänglighet).

Sacharovpriset 25 år – Europaparlamentet för tankefrihet (nr 11 – 2013)

I november 2013 firade Europaparlamentet 25-årsjubileum för Sacharovpriset för tankefrihet. För att uppmärksamma detta historiska ögonblick publicerade Europaparlamentets centrum för arkiv och dokumentation (Cardoc) skriften ”Sacharovpriset 25 år – Europaparlamentet för tankefrihet” I denna Cardoc-publikation beskrivs Sacharovprisets historia med nominerade och pristagare från instiftandet till i dag.

Lika möjligheter: utskottet för kvinnors rättigheter 1979–1999 (nr 10 – 2013)

I denna Cardoc-studie skildras arbetet under de tjugo första åren i utskottet för kvinnors rättigheter, som i stor utsträckning bidrog till utarbetandet och genomförandet av gemenskapslagstiftningen om lika möjligheter för män och kvinnor.

Rättigheternas Europa: den europeiska stadgans historia (nr 9 – 2012)

Den här studien ser tillbaka på de viktigaste milstolparna i stadgans historia och förklarar vilken avgörande roll den spelar för skyddet av unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter och friheter.

Den långa vägen mot euron (nr 8 – 2012)

I den åttonde Cardoc-studien, med vilken Europaparlamentet firar tioårsjubileet av euron (2011), skildras de historiska händelser som ledde fram till skapandet av en gemensam valuta. Denna studie ger en bättre förståelse av den långa processen mot monetär integration men också av de utmaningar som euron står inför i dag.

En utförlig, systematisk och digital förteckning över de parlamentariska organen för utvecklingssamarbete (AVS) – Från tiden före konventionen till den första Lomékonventionen (1958–1980) (specialutgåva – 2011)

Detta nummer utanför serien är ett forskningsinstrument för att presentera en strukturerad analys och beskrivning av de parlamentariska organens medel för utvecklingssamarbete i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS). Den innehåller även en historisk skildring av hur samarbetet mellan unionens valda företrädare och deras kolleger i AVS-länderna inleddes.

Utskotten för utveckling (nr 7 – 2010)

Denna skrift redogör för Europaparlamentets utvecklingspolitik under åren 1958–1999 genom de ansvariga utskottens verksamhet i olika associerings- och samarbetsformer.

Schumandeklarationen och Kol- och stålunionens tillkomst: Jean Monnets betydelse (nr 6 – 2010)

En studie som togs fram i samband med 60-årsfirandet av Schumandeklarationen. Denna skrift är även en hyllning till Jean Monnet, en av Kol- och stålgemenskapens tillskyndare, tillika Höga myndighetens första ordförande.

Europaparlamentet och Tysklands återförening (nr 5 – 2009)

I detta dokument beskrivs de händelser som följde efter Berlinmurens fall och som ledde fram till Tysklands återförening. Dokumentet redogör även för de politiska initiativ som Europaparlamentet tog mot bakgrund av denna utveckling.

Medborgarna vänder sig till Europaparlamentet (nr 4 – 2009)

Denna undersökning handlar om en av parlamentets verksamheter som kanske kan verka sekundär, men som är mycket viktig, eftersom den hjälper parlamentet att bättre förstå de konkreta problem som medborgarna har i kontakten med myndigheter när det gäller EU:s befogenheter.

Mot direkta val till Europaparlamentet (specialutgåva – 2009)

Undersökningen visar de initiativ som tagits av Europaparlamentet, och tidigare av Kol- och stålunionens gemensamma församling, för att få till stånd det första direkta valet till Europaparlamentet. Dessa ansträngningar ledde slutligen fram till en rådsakt som i huvudsak baserade sig på den text som lagts fram av Europaparlamentet.

Utskotten i Kol- och stålunionens gemensamma församling (nr 3 – 2008)

Undersökningen visar hur de olika utskotten i Kol- och stålunionens gemensamma församling (1952‑1958) arbetade. Till varje utskott bifogas en översikt över utskottets sammansättning (med ändringar), en lista över mötesprotokoll och en lista över betänkanden.

Europaparlamentet för 50 år sedan (nr 2 – 2008)

2008 firade Europaparlamentet femtioårsdagen av sitt inrättande. Firandet omfattade en skrift med titeln Europaparlamentet för 50 år sedan, som beskriver hur den parlamentariska församling som inrättades genom Romfördraget fungerade och dess tidiga verksamhet.

Europaparlamentet och arbetet inom Europeiska konventet (nr 1 – 2007)

Denna undersökning, med förord av Europaparlamentets generalsekreterare, samt en förteckning över ledamöterna i parlamentets delegation, foton och citat, redogör för Europeiska konventets arbete som utmynnade i en regeringskonferens.

Mot ett enda parlament (specialutgåva – 2007)

Denna undersökning, med förord av Europaparlamentets generalsekreterare, redogör för de ståndpunkter som EKSG:s gemensamma församling antog under förhandlingarna om undertecknandet av Romfördraget (EEG- och Euratomfördragen). Ett flertal obearbetade handlingar har bifogats undersökningen.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakt
 
 • De historiska arkiven
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Måndag–torsdag: kl.9.30–17.30
 • Fredag: kl. 9.30–12.30