De politiska grupperna

 

Ledamöterna tillhör politiska grupper och går samman med utgångspunkt i politisk tillhörighet och inte nationalitet. För närvarande finns det 7 politiska grupper i Europaparlamentet.

 
 

De politiska grupperna bygger upp sin egen organisation och utser en ordförande (eller två för vissa grupper), ett presidium och ett sekretariat.

I kammaren tilldelas ledamöterna en plats beroende på politisk tillhörighet – från vänster till höger – efter gruppordförandenas godkännande.

Det krävs 25 ledamöter för att kunna bilda en politisk grupp, och minst en fjärdedel av medlemsstaterna måste representeras i gruppen. En ledamot får inte tillhöra mer än en politisk grupp.

Vissa ledamöter tillhör inte någon politisk grupp och kallas då grupplösa.

Före varje omröstning i kammaren behandlar de politiska grupperna parlamentsutskottens betänkanden och lämnar in ändringsförslag.

De politiska grupperna intar sin ståndpunkt efter diskussion inom gruppen. Ingen ledamot kan ges order om att rösta på ett visst sätt.

 
 
Tools