De historiska arkiven

 

Europaparlamentet har historiska arkiv som rör dess lagstiftningsarbete och politik från 1952 fram till den sjätte lagstiftningsperioden (2004-2009). Även allmänheten har tillgång till arkiven.

 
 

De flesta handlingar har redan digitaliserats. De finns tillgängliga i våra lokaler i Luxemburg.

Handlingar som inte är konfidentiella kan du även beställa från de historiska arkiven.

De historiska arkiven
 • Den enhet som bistår forskare med dokumentation och stöd bistår också vanliga medborgare som vill fördjupa sig i Europabyggets historia.
 • Vid sektionen för källor och samlingar kan du kontrollera om de handlingar du söker finns i pappersformat.
 • Parlamentet förr: Det var en gång ett Europaparlament… Läs om de viktigaste händelserna varje månad i Europaparlamentets historia.
 • Historiska publikationer: Dessa utgör en sammanställning av arkivkällorna och kastar ljus eller ger en överblick över de historiska aspekterna av Europabygget.
Informationsrapporter om Europaparlamentets historiska arkiv

De årliga informationsrapporterna syftar till att ge allmänheten en redogörelse för institutionens verksamhet rörande de historiska arkiven (se artikel 9.2 i förordning nr 354/83 i dess ändrade lydelse enligt förordning nr 1700/2003). Enheten för de historiska arkiven har publicerat dessa dokument sedan 2005.

Alla rapporter följer ett för alla institutioner gemensamt schema, som upprättats av EG:s interinstitutionella arkivgrupp.

Se även:
 • År 2004 en
 • År 2005 en
 • År 2006 en
 • År 2007 en
 • År 2008 en
 • År 2009 en
 • År 2010 en
 • År 2011 en
 • År 2012en
 • År 2013 en
 
 
 
 
 
 
Kontakt
 
 • De historiska arkiven
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Måndag–torsdag: kl.9.30–17.30
 • Fredag: kl. 9.30–12.30