Tillbakablick

 

Europaparlamentet inrättades 1952 under det ursprungliga namnet Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling. Det döptes sedan om till Europeiska parlamentariska församlingen 1958, och 1962 fick parlamentet sitt nuvarande namn. 1979 valdes Europaparlamentets ledamöter för första gången i direkta val De nuvarande ledamöterna valdes 2009 och kommer att sitta kvar fram till 2014.

Datorgrafik: 40 år av europeisk utvidgning  

Europaparlamentets utveckling hänger nära samman med de olika fördrag som antagits under årens lopp och som banat väg för det aktuella Lissabonfördraget. I fördragen fastställs unionens bestämmelser och ansvarsområden, och fördragen har omvandlat den tidigare Europeiska kol- och stålgemenskapen till det vi i dag kallar Europeiska unionen.

Under åren har olika milstolpar, såsom införandet av euron och EU:s utvidgning, påverkat Europaparlamentet, dess befogenheter och dess sammansättsättning.

Som nyckelaktör och nära betraktare av EU:s historia har parlamentet nu ett historiskt centralarkiv som erbjuder ett unikt perspektiv på vår gemensamma historia, bland annat dokument från tidiga debatter i församlingen och ett arkiv över parlamentets tidigare talmän.