Generalsekreteraren

 

Generalsekreteraren är parlamentets högste tjänsteman och leder generalsekretariatet vars sammansättning och organisation fastställs av presidiet.Generalsekreteraren har ansvaretför parlamentets förvaltning och utses av presidiet i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen.

Generalsekreterarens främsta arbetsuppgifter är följande
 • Bistå parlamentets talman, presidium, politiska organ och ledamöter
 • Tillse att parlamentets arbete fungerar väl under ledning av talmannen och presidiet
 • Verifiera och tillsammans med talmannen underteckna samtliga texter som antagits gemensamt av Europaparlamentet och rådet
 • förbereda en rapport som gör det möjligt för presidiet att upprätta det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning
 
 
Klaus WELLE
Europaparlamentets generalsekretetare
 
Kontakta generalsekreteraren
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Europaparlamentet
addresser och telefonnummer
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Växeln
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Växeln
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Växeln
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01