Sacharovpriset för tankefrihet

Sacharovpriset för tankefrihet
 

Sacharovpriset tilldelas personer som gjort anmärkningsvärda insatser mot intolerans, fanatism och förtryck. I likhet med Andrej Sacharov har Sacharovpristagarna visat enastående mod för att försvara de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten.

Presentation av Sacharovpriset

Europaparlamentet delar varje år ut "Sacharovpriset för tankefrihet". Priset inrättades 1988 och ges till personer eller grupper som gjort anmärkningsvärda insatser för att försvara de mänskliga och grundläggande rättigheterna.

Runt den 10 december varje år delar Europaparlamentet ut sitt "pris för försvar av de mänskliga rättigheterna" (50 000 euro) vid en högtidlig ceremoni i plenisalen i Strasbourg. Den 10 december var den dag 1948 som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna undertecknades.

Hur utses vinnaren?

För att bli nominerade måste kandidaterna ha stöd av en politisk grupp eller av minst 40 Europaparlamentariker. Utifrån nomineringarna röstar utrikesutskottet och utvecklingsutskottet fram en lista med tre kandidater. Talmanskonferensen utser den slutliga vinnaren.

Vem var Andrej Sacharov?

Den ryske fysikern Andrej Dmitrievitj Sacharov (1921-1989) tilldelades Nobels fredspris 1975, men är framförallt känd som mannen som uppfann vätebomben.

Sacharov oroades av vilka följder hans arbete med att utveckla kärnvapen skulle få för mänskligheten och försökte uppmärksamma farorna med kapprustningen. Hans ansträngningar fick viss framgång i och med undertecknandet av provstoppsavtalet 1963.

I Sovjetunionen betraktades Andrej Sacharov som en dissident med samhällsomstörtande idéer. På 1970‑talet startade han en kommitté för mänskliga rättigheter och till försvar av politiska fångar. Hans arbete belönades med Nobels fredspris 1975.

 
 
 
Tools
 
 
Mer information :