Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Europaparlamentets budget

 
 

Parlamentets budget finansierar driften av en institution med 751 ledamöter och 24 officiella arbetsspråk. Parlamentets budget är en del av EU:s allmänna budget, och utgör ungefär 1 procent av denna, vilket är en femtedel av EU:s totala administrativa kostnader för alla EU-institutioner.

Europaparlamentets budget för 2014 uppgår till 1,756 miljarder euro, av vilka 35 procent täcker personalutgifter, huvudsakligen löner för de 6 000 anställda som arbetar inom generalsekretariatet och i de politiska grupperna. Beloppet täcker även utgifter för tolkning, extern översättning och tjänsteresor.

Eftersom parlamentet är en demokratiskt vald institution som deltar i arbetet med bindande lagstiftning för alla medlemsstater, arbetar en ansenlig andel av dess permanenta, temporära och frilansande personal med översättning eller tolkning, så att såväl ledamöterna som medborgarna kan följa parlamentets arbete.

Ungefär 27 procent av budgeten för 2014 täcker parlamentsledamöternas utgifter, inklusive löner, resekostnader, kontorsutgifter och löner till assistenter.

Utgifter för parlamentets byggnader står för 11 procent av 2014 års budget. Dessa täcker hyra av byggnader, byggkostnader, underhåll, säkerhet och driftskostnader på parlamentets tre arbetsorter Bryssel, Luxemburg och Strasbourg, samt informationskontoren i de 28 medlemsstaterna.

Informationsaktiviteter och administrativa utgifter som it- och telekomsektorn utgör 21 procent. Aktiviteter inom de politiska grupperna står för ytterligare 6 procent av budgeten.

Förfarandet för att utarbeta parlamentets budget inleds vanligtvis i februari med ett förslag från generalsekreteraren, som fastställer prioriteringar och resurser för följande år. Baserat på detta antar parlamentets presidium det s.k. preliminära förslaget till budgetberäkning och överlämnar det till budgetutskottet.

En av utskottets ledamöter, en så kallad budgetföredragande, utarbetar ett betänkande som utskottet sedan röstar om. Betänkandet innehåller parlamentets prioriteringar och föreslagna budget (förslag till budgetberäkning). Baserat på betänkandet antas budgetberäkningen, vanligtvis i maj, vid parlamentets plenarsammanträde. Den integreras då i EU:s budgetförslag, som ändras och antas på parlamentets plenarsammanträde senast i december.