Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście") (Wciśnij klawisz Enter)
Access to list of other websites (Wciśnij klawisz Enter)

kolekcja sztuki

 
Narzędzia
 
 
 
Czasowa wystawa sztuki - Dzieła sztuki z Królestwa Niderlandów

Od stycznia do czerwca 2016 r. będą Państwo mogli podziwiać w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (w strefie G na trzecim piętrze budynku Altiero Spinelli) oraz w Strasburgu (na pierwszym piętrze budynku Louise Weiss) holenderskie dzieła sztuki, w przeważającej części portrety.


Mottem tej czasowej wystawy dzieł sztuki pochodzących z holenderskiej sekcji zbioru dzieł sztuki Parlamentu Europejskiego oraz z kolekcji niderlandzkiego ministerstwa spraw zagranicznych jest „Europa ludzi". Zaprezentowane zostały dzieła sztuki specjalnie wybrane do celów tej wystawy z ponad 20 obrazów i rzeźb nabytych przez Parlament Europejski lub ofiarowanych mu na przestrzeni lat.


W ramach tej obejmującej znaczące dzieła sztuki wystawy podziwiać można między innymi prace następujących artystów: Marlene Dumas, Emo Verkerk, Paul Beckman i Janneke Viegers, sporządzone z użyciem różnych technik i reprezentujące różne style artystyczne. Wśród wielu innych dzieł sztuki przybyłych bezpośrednio z Holandii wystawa ta prezentuje wybrane fotografie portretowe Koosa Breukela, a także prace nagrodzone w ostatnich pięciu edycjach krajowego konkursu portretowego.


Ta czasowa wystawa rotacyjna zorganizowana została przez DG COMM z okazji objęcia przez Królestwo Niderlandów przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.


Oficjalna ceremonia otwarcia wystawy odbyła się w dniu 14 stycznia 2016 r. w Brukseli.


Życzymy Państwu udanej i inspirującej wizyty!

 
 
Kolekcja sztuki Parlamentu Europejskiego

Kolekcję sztuki PE zaczęto gromadzić w roku 1980 z inicjatywy Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wybranego w wyborach bezpośrednich. Jej celem było wprowadzenie na szczeblu europejskim zwyczaju wystawiania europejskich dzieł sztuki, podobnie jak ma to miejsce w wielu parlamentach krajowych. Pierwsze dzieła zakupiono w latach 1982-1989. Drugą część kolekcji zakupiono w latach 1989-1993, a trzecia – zatwierdzona w 1997 r. – zwieńczyła proces zakupu dzieł sztuki z pierwszych piętnastu państw członkowskich UE. Po przystąpieniu do UE krajów z Europy Środkowej i Wschodniej w 2004 r., 2007 r. i 2013 r. Prezydium przyjęło czwarty plan zakupu dzieł sztuki na lata 2006-2010, w roku 2010 przyjęto piąty plan obejmujący Bułgarię i Rumunię, a w 2013 r. szósty plan obejmujący Chorwację, uzupełniając tym samym kolekcję dzieł sztuki z 28 państw UE.


W ciągu 30 lat Parlament Europejski zakupił 387 reprezentacyjnych dzieł sztuki współczesnej, zwracając szczególną uwagę na młodych obiecujących artystów, którzy dopiero rozpoczynali karierę. Obecnie kolekcja obejmuje ponad 600 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza Unii, w tym dzieła pochodzące z darowizn lub wypożyczone PE przez parlamenty krajowe i inne instytucje.


Dzieła sztuki są wystawiane w trzech miejscach pracy Parlamentu Europejskiego: w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Aby umożliwić obejrzenie kolekcji wszystkim zainteresowanym, w grudniu 2011 r. Parlament Europejski otworzył internetową galerię sztuki.


Więcej informacji o kolekcji lub poszczególnych dziełach sztuki można uzyskać w zakładce „FAQ” (najczęściej zadawane pytania) lub pocztą elektroniczną pod adresem art@europarl.europa.eu.

 
 
Social media