Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście") (Wciśnij klawisz Enter)
Access to list of other websites (Wciśnij klawisz Enter)

kolekcja sztuki

 
Narzędzia
 
 
 
Temporary art exhibition - Works of art from Malta

"In the Light of...Malta” echoes the theme of the Maltese Presidency of the EU and features paintings that seek to explain how and to what extent Malta’s Mediterranean light is captured in the forms, themes and brushwork of different generations of Maltese artists.


Since joining in 2004, Malta has been the European Union’s smallest and most densely populated country. Due to its geographical location, it has always been a melting pot and has a heritage of 7,000 years as a meeting point for customs and cultures.


From January until June 2017 you can see works of Maltese art in the European Parliament in Brussels, Altiero Spinelli building, 3rd floor, zone G and in Strasbourg’s Louise Weiss building, level 1, zone N. This exhibition brings together works of art from the permanent art collection of the European Parliament and from Malta itself.


You can enjoy and compare Malta’s light in the works of notable Maltese painters such as Alfred Chircop, Pawl Carbonaro, Marco Cremona, Luciano Micallef, Kenneth Zammit Tabona, Celia Borg Cardona, Anna Grima, Madeleine Gera, Anthony Spagnol, John Grima, James Vella Clark, Jesmond Vassalo and Teresa Sciberras.


Malta’s capital Valletta will host the European Capital of Culture in 2018 and so culture is at the top of the national agenda.


Have an illuminating visit!


Read more.

 
 
Kolekcja sztuki Parlamentu Europejskiego

Kolekcję sztuki PE zaczęto gromadzić w roku 1980 z inicjatywy Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wybranego w wyborach bezpośrednich. Jej celem było wprowadzenie na szczeblu europejskim zwyczaju wystawiania europejskich dzieł sztuki, podobnie jak ma to miejsce w wielu parlamentach krajowych. Pierwsze dzieła zakupiono w latach 1982-1989. Drugą część kolekcji zakupiono w latach 1989-1993, a trzecia – zatwierdzona w 1997 r. – zwieńczyła proces zakupu dzieł sztuki z pierwszych piętnastu państw członkowskich UE. Po przystąpieniu do UE krajów z Europy Środkowej i Wschodniej w 2004 r., 2007 r. i 2013 r. Prezydium przyjęło czwarty plan zakupu dzieł sztuki na lata 2006-2010, w roku 2010 przyjęto piąty plan obejmujący Bułgarię i Rumunię, a w 2013 r. szósty plan obejmujący Chorwację, uzupełniając tym samym kolekcję dzieł sztuki z 28 państw UE.


W ciągu 30 lat Parlament Europejski zakupił 387 reprezentacyjnych dzieł sztuki współczesnej, zwracając szczególną uwagę na młodych obiecujących artystów, którzy dopiero rozpoczynali karierę. Obecnie kolekcja obejmuje ponad 600 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza Unii, w tym dzieła pochodzące z darowizn lub wypożyczone PE przez parlamenty krajowe i inne instytucje.


Dzieła sztuki są wystawiane w trzech miejscach pracy Parlamentu Europejskiego: w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Aby umożliwić obejrzenie kolekcji wszystkim zainteresowanym, w grudniu 2011 r. Parlament Europejski otworzył internetową galerię sztuki.


Więcej informacji o kolekcji lub poszczególnych dziełach sztuki można uzyskać w zakładce „FAQ” (najczęściej zadawane pytania) lub pocztą elektroniczną pod adresem art@europarl.europa.eu.

 
 
Social media