Bezpośredni dostęp do głównej nawigacji (Wciśnij klawisz Enter)
Dostęp do zawartości strony (kliknąć na "Wejście") (Wciśnij klawisz Enter)
Access to list of other websites (Wciśnij klawisz Enter)

kolekcja sztuki

 
Narzędzia
 
 
 
Temporary art exhibition - Works of Art from Slovakia

Between September and December 2016, you can admire the works of Slovak art in the European Parliament's premises in Brussels, Altiero Spinelli building, 3rd floor, zone G.


The Slovak paintings represent a small but definitely unique part of the European Parliament’s art collection. They cover a variety of different artists and genres, and thus give an insight into the main characteristics of the country’s contemporary art.


The exhibition features some remarkable works by, amongst others, the following artists: Jozef Jankovič, Ján Berger, Svetozár Ilavský, Peter Pollág, Erik Šille and Marko Blažo, using different techniques and artistic styles.

You can “float” through these artworks with the boats of Adolf Benca’s paintings thanks to the wonderful contribution of the Slovakian Permanent Representation.


This rotating temporary exhibition is organised by DG COMM on the occasion of the Slovak Presidency of the Council of the EU.


The official opening ceremony took place on September 6th 2016 in Brussels.


Have an inspiring and enjoyable visit!


Read more.

 
 
Kolekcja sztuki Parlamentu Europejskiego

Kolekcję sztuki PE zaczęto gromadzić w roku 1980 z inicjatywy Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wybranego w wyborach bezpośrednich. Jej celem było wprowadzenie na szczeblu europejskim zwyczaju wystawiania europejskich dzieł sztuki, podobnie jak ma to miejsce w wielu parlamentach krajowych. Pierwsze dzieła zakupiono w latach 1982-1989. Drugą część kolekcji zakupiono w latach 1989-1993, a trzecia – zatwierdzona w 1997 r. – zwieńczyła proces zakupu dzieł sztuki z pierwszych piętnastu państw członkowskich UE. Po przystąpieniu do UE krajów z Europy Środkowej i Wschodniej w 2004 r., 2007 r. i 2013 r. Prezydium przyjęło czwarty plan zakupu dzieł sztuki na lata 2006-2010, w roku 2010 przyjęto piąty plan obejmujący Bułgarię i Rumunię, a w 2013 r. szósty plan obejmujący Chorwację, uzupełniając tym samym kolekcję dzieł sztuki z 28 państw UE.


W ciągu 30 lat Parlament Europejski zakupił 387 reprezentacyjnych dzieł sztuki współczesnej, zwracając szczególną uwagę na młodych obiecujących artystów, którzy dopiero rozpoczynali karierę. Obecnie kolekcja obejmuje ponad 600 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki ze wszystkich państw członkowskich UE i spoza Unii, w tym dzieła pochodzące z darowizn lub wypożyczone PE przez parlamenty krajowe i inne instytucje.


Dzieła sztuki są wystawiane w trzech miejscach pracy Parlamentu Europejskiego: w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Aby umożliwić obejrzenie kolekcji wszystkim zainteresowanym, w grudniu 2011 r. Parlament Europejski otworzył internetową galerię sztuki.


Więcej informacji o kolekcji lub poszczególnych dziełach sztuki można uzyskać w zakładce „FAQ” (najczęściej zadawane pytania) lub pocztą elektroniczną pod adresem art@europarl.europa.eu.

 
 
Social media