На Вашите услуги 

Европейският парламент работи в полза на всички европейци. Независимо по какъв начин желаете да се включите – дали като следите събития, като работите с нас или ни предоставяте обратна връзка – Парламентът е на Ваше разположение.

Бъдете информирани 

Струва ти се, че Европейският парламент е много далеч от твоя дом? Можеш да бъдеш винаги информиран за случващото се в Парламента от нашите информационни страници и нашите услуги, свързани с документи. Можете също да се свържете с нашето бюро за връзка във Вашата страна, където всичко е достъпно на родния Ви език.

Бъди чут 

Do you have something to say? Then make your voice heard. Petition the Parliament if you think that EU laws are being breached where you are or contact the European Ombudsman if you need a mediator. You can also call for new laws directly by launching a citizens’ initiative together with others.

Вашият глас 

Интересува ли те да натрупаш непосредствени впечатления от Парламента, например като работиш там? Провери възможностите да станеш наш колега, да дойдеш при нас като стажант или като участваш в посещение с изследователска цел

прозрачност 

Европейският парламент има все по-голямо значение и влияние, затова е по-важно от всякога той да представлява интересите на европейските граждани по съвсем открит и прозрачен начин. Разбери повече за начина ни на работа

atyourservice_home_large     
 

Посещение на Парламента

Елате и вижте сами как предложенията стават закони и къде избраните от Вас членове на ЕП определят бъдещето на Европа. Предлагаме широк кръг от дейности в Брюксел и Страсбург, така че независимо дали идвате сами, със семейството или с група, има нещо за Вас.

За Парламента

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората.

Достъп до документи

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид

Договори и безвъзмездни средства

В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за придобиването на стоки и услуги Европейският парламент е длъжен да обявява публични търгове.