Избори за Европейски парламент 

На всеки пет години гражданите на ЕС избират кой да ги представлява в Европейския парламент – пряко избираната институция, която защитава техните интереси в процеса на вземане на решения в ЕС. Свързаните с гласуването практики се различават между отделните държави членки, но също така съществуват някои общи елементи. Това е кратък преглед на начина, по който се избират членовете на Европейския парламент (ЕП).

Колко членове на ЕП от всяка държава?

Разпределението на местата е посочено в европейските договори. То взема предвид числеността на населението на всяка държава, като малките държави получават повече места, отколкото би предполагало строгото прилагане на пропорционалността. Понастоящем броят на членовете на Европейския парламент варира от шест за Малта, Люксембург, Кипър и Естония до 96 за Германия.

Избирателна система

Правилата гласят, че при избора на членове на ЕП следва да се използва някаква форма на пропорционално представителство. Тази система гарантира, че ако една партия получи 20% от гласовете, тя ще спечели и приблизително 20% от местата, за които се състезава, така че и по-големите, и по-малките политически партии имат шанс да изпратят свои представители в Европейския парламент.

Държавите имат свободата да вземат решения относно много други важни аспекти на процедурата за гласуване. Например някои държави разделят територията си на областни избирателни райони, докато други имат един-единствен избирателен район.

Дни за гласуване

Държавите в ЕС имат различни традиции във връзка с гласуването и всяка може да вземе решение относно точния ден на изборите в рамките на четиридневен период, от четвъртък (денят, в който обикновено гласуват Обединеното кралство и Нидерландия) до неделя (когато повечето държави провеждат изборите си).

Кой се кандидатира на изборите?

На изборите се конкурират национални политически партии, но щом членовете на ЕП бъдат избрани, повечето от тях решават да се присъединят към транснационални политически групи. Повечето национални партии имат установени връзки с европейска политическа партия (вж. дясната колона за повече информация), така че един от сериозните въпроси в изборната нощ е кое от тези европейски обединения ще упражнява по-голямо политическо влияние през следващия законодателен мандат.

Влияние при определяне на лицето, което ще застане начело на Комисията

На изборите през 2014 г. основните европейски политически партии номинираха за първи път свои кандидати за председател на Европейската комисия — изпълнителния орган на ЕС. Кандидатът на партията, която спечели най-много гласове (Европейската народна партия), зае поста председател на Комисията, след като получи одобрението на новия Парламент. По този начин, чрез гласуване на изборите за Европейски парламент, гражданите не само имаха възможността да повлияят на формирането на Парламента, но също и да определят кой ще отговаря за предлагането и провеждането на политиките на ЕС.

Европейски политически партии

Политическата партия на европейско равнище е съставена от национални партии и физически лица и е представена в няколко държави членки. На изборите за Европейски парламент се конкурират национални партии, но те често са свързани с европейска политическа партия и след изборите се присъединяват към политическа група в Европейския парламент с партии със сходна идеология, принадлежащи към тяхното политическо семейство.