Парламентарен барометър за 2018 г. – Да Приемем Предизвикателството:  От Мълчалива Подкрепа Към Реално Подаване На Глас
 

Седем месеца преди изборите Парламентарният барометър за 2018 г. показва, че европейските граждани все повече ценят преимуществата на ЕС и са по-добре осведомени относно предстоящите избори за Европейски парламент. От този обоснован оптимизъм, който изразява мълчаливото мнозинство, може да се развие едно положително европейско повествование, което да обедини гражданите, в противовес на популистката истерия. Парламентарният барометър за 2018 г. представя резултатите от проучването като възможност за приемане на предизвикателството: от (мълчалива) подкрепа към реално подаване на глас.

Повече от всякога европейските граждани гледат с добро око на членството на своята страна в ЕС. От падането на Берлинската стена през 1989 г. до днес този показател не е бил толкова висок: 62% от европейските граждани считат членството на своята страна в ЕС за нещо добро. Мнозинството от анкетираните от всички 28 държави членки считат също така, че членството в ЕС е от полза за тяхната държава. Това мнение застъпват 68% от гражданите – с четири процентни пункта повече в сравнение с последното проучване, проведено през април 2018 г., и най-високият резултат, отчитан от 1983 г. насам. Запитани защо считат, че за тяхната държава членството е от полза, анкетираните посочват преди всичко икономически фактори, а така също и приноса на ЕС за поддържането на сигурни отношения с други държави.

Освен това степента на удовлетвореност на европейците от начина, по който демокрацията функционира в ЕС и в собствената им страна, е повишена. Този резултат се съпътства от засилващото се убеждение на анкетираните, че в ЕС гласът им се чува. Въпреки всичко обаче в повече от половината от държавите – членки на ЕС, се забелязва и низходяща тенденция. Други резултати, представени от Парламентарния барометър за 2018 г., илюстрират по-скоро противоречива картина: половината от анкетираните са на мнение, че нещата в ЕС отиват в погрешна посока.

Парламентарният барометър за 2018 г. анализира по-задълбочено позициите на гражданите по отношение на предстоящите избори за Европейски парламент, като показва като цяло засилена осведоменост относно предстоящите избори, но същевременно представя пъстра картина от становища и нагласи във връзка с тях.         

41% от европейските граждани могат да посочат правилната дата за изборите за Европейски парламент през май 2019 г., което представлява увеличение с девет процентни пункта в сравнение с проведеното преди шест месеца подобно проучване. Все пак обаче все още 44% от европейците не знаят кога предстои да се проведат изборите.  Тъй като 51% от гражданите заявяват, че проявяват интерес към изборите, през последните шест месеца приоритетите на предизборната кампания за гражданите претърпяха развитие. Въпросите, свързани с имиграцията, заемат понастоящем предна позиция (50%), следвани от икономическите въпроси (47%) и младежката безработица (47%), докато борбата с тероризма (44%) се нарежда на четвърто място.